21 februari 2022

 

Weddeherziening militairen 2022-2024

Wedde-evolutie van de militairen

ACV Defensie evalueert het verloop van de wedde onderhandeling 2022-2024. Om deze uitgebreide documentatie overzichtelijk te houden en gemakkelijk hanteerbaar, werd geopteerd om gebruik te maken van tabs en sliders.


Weddeherziening 2022-2024

Weddeherziening 2022-2024

Na het akkoord van 10 juni 2020 met de overheid over een weddeonderhandeling, startte dit proces. In de eerste plaats werd in samenwerking met een externe partner het overeenstemmend competentieniveau bepaald ten opzicht van de Federale Politie. Vervolgens werden nieuwe weddetabellen ontwikkeld voor de aflijning op de equivalente niveaus. Aangezien de overheid aan de vakorganisaties niet marktconforme tabellen presenteerde, maakte ACV Defensie verschillende tegenvoorstellen met marktconforme tabellen. Uiteindelijk bleek dat een volledige aflijning budgettair niet haalbaar was. Om tot een compromis te komen met een maximale budgettaire kostprijs van 150 miljoen euro, deed elk zijn werk opnieuw.

In de tabbladen hieronder vindt u:

  • de motivatie die aangeeft waarom een weddeonderhandeling absoluut noodzakelijk was.
  • Het lobbywerk dat ACV Defensie deed om de vicepremiers te overtuigen van de noodzaak (juni-oktober 2021) alsook het lobbywerk om met de overheid tot een akkoord te komen over een weddeonderhandeling.
  • Het afsprakenkader en de basisprincipes die werden gehanteerd bij de weddeonderhandeling
  • De wedde-evolutie waar een akkoord werd over bereikt op 30 april 2021
  • De herwerkte wedde-evolutie waar een akkoord werd over bereikt op 19 november 2021
    (= Definitieve versie)
  • Initiatieven: ACV Defensie neemt het voortouw

Noodzaak

Weddeherziening noodzakelijk! 

ACV Defensie dringt al vele jaar aan op een weddeherziening voor het militair personeel. Vandaag de dag ontvangt een militair ongeveer 15% minder aan inkomen dan een andere ambtenaar van een vergelijkbaar niveau.

De verloning van de militair is slechts één aspect die mee bepaalt of het beroep van militair aantrekkelijk is. Maar een marktconforme verloning is wel een zeer belangrijk gegeven.

In maart 2019 bracht ACV Defensie zijn studie “Attractieve verloning van militairen” uit. In deze studie bekeken we de competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep van militair. We lichtten de wedde-evolutie door sinds 1994, evenals de loonnorm die de private sector hanteert om de lonen te laten stijgen waardoor werknemers mee genieten van de groeiende welvaart van ons land. We vergeleken in deze studie ook globaal de wedde van de militair met deze van concurrerende groepen in de openbare sector en in de private sector.

Uit deze studie konden we concluderen dat de totaliteit aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden dringend geherwaardeerd dienen te worden wil men het beroep van militair terug aantrekkelijk maken.