27 april 2017

 

Wijzigingen fietsvergoeding militairen

Ontwerp KB "wijziging fietsvergoeding"

Een ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen werd door Defensie op de onderhandelingstafel gebracht.

Deze wijzigingen zouden een uitwerking hebben vanaf 1 juli 2017, ongeacht of het koninklijk besluit al is gepubliceerd of niet.

Wat verandert er voor de fietsgebruiker?

Het bedrag van de fietsvergoeding dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, wordt opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie. Voor 2016 bedroeg die vrijstelling 0,22 euro per fietskilometer en voor 2017 werd die opgetrokken tot 0,23 euro per afgelegde fietskilometer. Hierdoor wordt een automatisme ingebouwd die de marktconformiteit van deze vergoeding ook naar de toekomst toe garandeert.

Vervolgens wordt de toekenning van de fietsvergoeding uitgebreid tot elk voertuig met twee wielen, voorzien van pedalen, aangedreven door de spierkracht van de fietser en eventueel voorzien, van een bijkomend type aandrijving met als primaire doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt als het voertuig een maximale snelheid van 25 km per uur bereikt. Daarenboven wordt met een fiets gelijkgesteld, een motorisch of niet-motorisch aangedreven rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel.

Electrische fiets (Max 25 km/hr) = ja
Speed pedelecs (Meer dan 25 km/hr) = neen

ACV Defensie is verheugd dat Defensie de huidige aanpassingen aan de moderne fietsmiddelen valoriseert in de fietsvergoeding. Toch blijven we deels op onze honger zitten. De snelle elektrische fietsen die meer dan 25 km/hr halen (speed pedelecs) worden momenteel niet gevaloriseerd. ACV Defensie heeft de militaire overheid er wel op gewezen dat op 27 oktober 2016 de heren Jef Van den Bergh (CD&V) en Veli Yüksel (CD&V) een wetsvoorstel hebben ingediend om eveneens een fietsvergoeding tot te kennen voor speed pedelecs.

Defensie zal wachten op de resultaten van dit wetsvoorstel om eventueel een nieuwe wijziging aan de fietsvergoeding door te voeren.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief