10 maart 2017

 

Toelichting memorandum op het
kabinet pensioenen.

Op donderdag 9 maart werden de representatieve vakorganisaties ontvangen op het kabinet Pensioenen, in de aanwezigheid van afgevaardigden van Defensie.

Doelstelling van de vergadering.

Naar aanleiding van ons eerste contact werden memoranda gevraagd aan de vakorganisaties in het kader van overgangsmaatregelen naar aanleiding van de regeringsbeslissing van 15 oktober vorig jaar. Het was onze (van de vakbonden) vraag om de memoranda toe te lichten.

Dit platform is een van de actieterreinen. Daarnaast is er nog werk in het domein van de zware beroepen en is er nog werk op niveau van defensie. 

Inhoud van de vergadering.

De vakbonden hebben net zoals op de meeting MOD-CHOD half vorige maand, hun memoranda toegelicht.

De kabinetchef herhaalde de doelstelling van de regering inzake pensioenen:

  • verhoging van de pensioensleeftijd onder een regime met een gemeenschappelijke sokkel.
  • de uitwerking van een coëfficiënt via de zware beroepen die kan leiden tot een gunstigere uitstapleeftijd, waarbij voor de militairen het huidige systeem niet geschrapt wordt vooraleer dit systeem in voege zou treden (men beoogt hier 1 jan 2019).
  • de mogelijkheid voor overgangsmaatregelen voor de militairen
  • parallelle behandeling van de twee vorige punten in het overleg, respectievelijk via het NPC en het overleg voor militairen

Ze maakten eveneens melding van een mogelijke principebeslissing van de kern ( mogelijks volgende week) in het kader van de overgangsmaatregelen.

Bovendien zagen ze deze vergadering als het begin van een overlegproces, waarbij de elementen van de memoranda insteek is.

Onze kijk op de zaak.

De scope was de toelichting van de memoranda, wat ook de vraag was bij het indienen van onze memoranda. Dat we dit tweemaal hebben moeten doen is enigszins bijzonder en had weinig meerwaarde. Maar bon, soms is het goed om een boodschap meerdere keren te herhalen.

De verwijzing naar de uitwerking zware beroepen is niet nieuw, en gezien we daar nog geen evolutie zagen is het logisch dat we maar weinig nieuws leerden.

Wat nieuw is, is de melding van mogelijke beslissingen van de kern omtrent overgangsmaatregelen, wat dan ook nauw op te volgen valt. Logisch zou zijn dat de kern de volledige ruimte laat voor overleg.

In eerste instantie zullen we dus bekijken hoe de kern de komende dagen terzake beweegt. Hieruit zal immers snel blijken hoe au serieus deze regering het overleg met de militairen meent.

In tweede instantie is het van belang dat er inderdaad parallel wordt gewerkt inzake de evolutie werkzaamheden NPC en de verdere uitwerking zware beroepen en de eigen werkzaamheden met pensioenen en defensie. We zullen hier goed moeten letten op het feit of onze elementen (hooguit gelijk opgaande verhoging aan de anderen, zwaar beroep in hoogste factor voor al de militairen en specificiteit, en degelijke overgangsmaatregelen) uit de memoranda een juiste plaats krijgen.

In derde instantie zal defensie ook de kaarten op tafel moeten leggen. Hoe zullen ze hun eigen personeel effectief op een menselijk manier door dit traject loodsen en indien nodig, in regime iets zullen bieden dat naar waarde is.

Zie ook:

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief