Welkom op de militantensite van Acvdefensie.

Deze site bevat nuttige informatie voor onze militanten.

De toegang tot deze site is uitsluitend voorbehouden aan de militanten van ACV Openbare Diensten - Groep militairen

GEEN MILITANT, bezoek onze algemene website www.acvdefensie.be


De syndicaal afgevaardigden van ACV Openbare Diensten spelen een erg belangrijke rol:

 

  • Ze vormen een persoonlijk contactpunt voor hun collega’s.
  • Ze staan leden bij met raad en daad en doen tussenkomsten in jouw belang.
  • Ze beslissen mee over onze syndicale aanpak.
  • Ze vertegenwoordigen de militair in het BOC (Basis Overleg Comité)

 

Alle leden die zich willen inzetten, kunnen dat!

 

We geven graag alle leden die dat wensen de gelegenheid om mee te werken als afgevaardigden van ACV Openbare Diensten.

Dat is de beste waarborg om ervoor te zorgen dat we als organisatie voeling houden met wat aan de basis leeft.

 

Vandaag telt ACV Openbare Diensten zowat 5000 afgevaardigden. Dat is heel wat. Maar tegelijk willen we onze werking versterken en verjongen. En toegegeven, we hopen dat ook meer vrouwen zich inzetten voor de vakbond. Op die manier zou onze groep afgevaardigden een betere afspiegeling zijn van ons ledenbestand.

 

Binnen defensie heeft de vakbond ook een vaste plaats gekregen, als onderhandelaar, gesprekspartner, …

Sinds 1978 zijn er binnen defensie syndicale statuten. Ook de nieuwe kandidaten die defensie  binnenkomen krijgen een les over het syndicale statuut. Daar mag  dan ook elke vakbond zich gaan voorstellen.

 

 

Vakbondswerk is teamwerk

 

Vakbondswerk is niet altijd gemakkelijk. Het vergt een positieve ingesteldheid, inzet en begrip voor problemen van anderen. Bij de vakbond sta je echter niet alleen.

 

ACV Openbare Diensten biedt haar syndicale afgevaardigden een ruime ondersteuning. Via syndicale vorming leer je de knepen van het vak. Ook thema dagen voor de afgevaardigden zullen hun meer bijbrengen over specifieke militaire materie.

 

Via kernwerking en regiovergaderingen met de afgevaardigden zullen ervaringen en plaatselijke problemen besproken worden. Zodat de afgevaardigde deze ervaring of contacten kan gebruiken om identieke problemen op de werkvloer sneller te kunnen inschatten en oplossen.

 

Samen met de vakbondssecretaris, die als professionele kracht verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de vakbond, komen onze vakbondsafgevaardigden regelmatig samen om de syndicale strategie en aanpak uit te klaren. Op die manier wordt een eisenbundel opgemaakt, worden standpunten ingenomen tegenover de werkgever, en worden eventuele acties gepland.

 

Alle leden die zich willen inzetten voor hun collega’s op het werk nodigen wij uit om zich op te geven als kandidaat afgevaardigde.

 

Als afgevaardigde sta je er dus eigenlijk nooit alleen voor!

 

Militant zijn, een dagelijks engagement

 

Het ACV is een vakbond met vele facetten: een grote ledenorganisatie, een sociale partner met aanzien, een sterke dienstverlenende organisatie. Maar in de eerste plaats is het ACV een heel sterke vakbeweging, een basisbeweging met meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of in hun gewest. De militanten zijn met hun dagelijkse inzet in het hart en de motor van het ACV.

 

Je er niet bij neerleggen

 

Als militant ben je meer dan de anderen gevoelig voor de situatie van collega’s die in moeilijke arbeidsomstandigheden moeten werken, van werknemers die hun baan verliezen of er geen vinden, van de ongelijkheden in opleidingskansen en lonen, … En als militant leg je je daar niet bij neer, je tracht er iets aan te doen. Je luistert naar je collega-werknemers, je komt op voor hun rechten, je zoekt mee naar een oplossing voor hun problemen.

 

Indien je na het lezen van dit artikels kriebels voelt of twijfelt om je ook actief te engageren binnen ACV, geef gerust een seintje! Dit kan via contact van onze website: www.acvdefensie.be En we maken een afspraak voor een vrijblijvend gesprek, zodat we je op al je vragen kunnen proberen te antwoorden!