Nieuwsbrief 2020

 

2 april 2020 - Wordt besmetting met covid-19 tijdens de dienst aanzien als een beroepsziekte?

FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s geeft aan dat personen waarbij COVID-19 werd gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest en die werkzaam zijn in de gezondheidssector en die duidelijk een verhoogd risico lopen om besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Deze erkenning geldt voor alle personen die er werkzaam zijn, zoals medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel.

Lees meer...

 

2 april 2020 - Aanvraagformulier “Syndicale premie” getroffen door COVID-19

Nota "toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie"

Op 31 maart 2020 heeft Defensie via e-news de nota verspreid over de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van Defensie.

Deze Nota werd opgesteld voor de uitbraak van de Corona crisis.

COVID-19 – Vertraging document vakbondspremie

Op woensdag 1 april (geen aprilgrap) publiceerde Defensie via e-news onderstaand bericht:

Lees meer...

 

16 maart 2020 - Defensie en corona virus - COVID 19

ACV Defensie bekommert zich over het welzijn van de militairen

Al enkele weken is het corona virus actief in België. In de beginfase kenden we enkele besmette personen maar ondertussen is dit uitgegroeid tot problematische proporties.

Ook het Defensiebeleid wordt stilaan meegesleurd in deze crisissituatie. ACV Defensie constateerde dat er op verschillende lokale niveaus, allerlei uiteenlopende maatregelen werden toegepast. Al snel verspreidde de Algemene Directie Gezondheid en Welzijn richtlijnen om zich zoveel mogelijk te beschermen tegen het corona virus.

Lees meer...

 

21 februari 2020 - HR-visie en juiste keuzes maken

Wat voorafging

Op 24 januari, enkele dagen voordat de vakorganisaties werden uitgenodigd voor een hoorzitting in de Kamercommissie voor de Landsverdediging, organiseerde het Kabinet van de CHOD een infovergadering voor de vakorganisaties. Na een inleiding van de CHOD was het aan DGHR om zijn HR-Visie 2030 toe te lichten.

Op dinsdag 11 februari werd ACV Defensie uitgenodigd voor een bilaterale vergadering met de leden van het NFL-team (New Federal Legislation) en een team van DGHR voor bespreking van de info die we op 24 januari hadden ontvangen.

Lees meer...

 

29 januari 2020 - Hoorzitting vakorganisaties in de kamercommissie voor de Landsverdediging!

Resolutie HR-beleid

De commissie voor de Landsverdediging heeft de besprekingen aangevat van het voorstel van resolutie over het HR beleid bij Defensie.

Deze resolutie die werd ingediend door de heer Hugues Bayet handelt over:

  • Het analyseren en verbeteren van de verschillende initiatieven die in het verleden zijn genomen, evenals het zoeken naar nieuwe initiatieven om jongeren warm te maken voor een job bij defensie.
  • Een op diversiteit gestoeid beleid bij ....

Lees meer...