Nieuwsbrief 2018

 

8 maart 2018 - Internationale vrouwendag en Defensie

Internationale vrouwendag

Over de hele wereld wordt op 8 maart internationale vrouwendag gevierd. Dit is de dag waarop vrouwenrechten wereldwijd aandacht krijgen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor situaties waarin vrouwen nog achtergesteld worden. Internationale vrouwendag is het gevolg van ruim een eeuw vrouwenemancipatie.

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste vrouwenstaking plaats. De textielarbeiders protesteerden tegen hun slechte arbeidsomstandigheden. Enkele jaren later, op 8 maart 1917 kwamen ook de textielarbeiders in Sint-Petersburg massaal in opstand tegen de verschrikking van de oorlog en het voedseltekort. Hun stakingen en demonstraties werden later het symbool voor de strijd voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

Lees meer...

 

17 februari 2018 - Aanpassing TRAVARB Deel VI - Verloven Ops.

Wat voorafging.

Op 20 januari 2016, dus al ruim twee jaar geleden, richtte ACV Defensie een schrijven aan de minister Steven Vandeput met de vraag om het hoog overlegcomité te vatten met als doel het Deel VI van het reglement TRAVARB aan te passen aan de operationele inzet in België. ACV Defensie stelde vast dat de bestaande tekst van het Reg TRAVARB geschreven was naar duidelijk afgelijnde operaties met een vaste duurtijd van enkele maanden. De deelnemers aan de operatie Vigilant Guardian (OVG) hadden ten gevolge van deze toekenningsvoorwaarden geen recht op enige dienstontheffing na operationele inzet. ACV Defensie verzocht de overheid om per 30 kalenderdagen, door optelling van de verschillende korte periodes, deelname aan binnenlandse operaties een dienstontheffing toe te kennen. (zie onze nieuwsbrief van 9 maart 2016 – Dienstontheffingen operatie “Homeland”).

Lees meer...

 

15 januari 2018 - Kandidatuurstelling externe mobiliteit beveiligingsagent.

De regering besliste op 22 december 2015 tijdens het kerntakendebat politie om een nieuw veiligheidskorps op te richten. Deze “Directie beveiliging” (DAB) van de Federale Politie zal op termijn 1660 personeelsleden tellen. Het huidige veiligheidskorps van Justitie dat 400 leden telt zal integraal overgaan naar de Directie beveiliging van de Federale Politie. Voor de verdere invulling zal prioritair beroep worden gedaan op beroepsvrijwilligers bij Defensie (Niveau D) à rata van 150 militairen per jaar vanaf 2018.

Opdrachten DAB

De bewakingsagenten van de DAB zullen instaan voor de beveiliging en/of de uitvoering van:

  • de 4 nucleaire sites (Tihange, Fleurus, Dessel/Mol/Geel, Doel)
  • ...

Lees meer...