Afdrukken

Defensie : Update 17 FAQ - COVID-19

UPDATE 17 (06-06-2020)

Klik hier om terug te keren naar de informatiepagina pagina: "Update 17 informatie - COVID-19"

Hieronder vindt u op de tabbladen en sliders antwoorden op de verschillende vragen die door militairen werden gesteld aan de overheid. Deze FAQ is ook terug te vinden op de intranetsite van Defensie. ACV Defensie tracht deze FAQ up-to-date te houden.

Info Dept

Zal ik tijdig mijn PhEF kunnen afleggen in 2020?

Als preventiemaatregel tegen het verspreiden van het Covid-19, werd de beslissing genomen om de termijn voor het afleggen van de PhEF te verlengen van 01 Jul 20 naar 15 Dec 20. Prioriteit van Defensie is nu de gezondheid van al het personeel van Defensie en hun familie. Blijf uw fysieke conditie onderhouden rekening houdend met de door de overheid uitgevaardigde richtlijnen (sporten aan matige intensiteit met respect van een minimumafstand: 1,5m bij wandelen en 5m bij joggen, maximum per twee).

Om je hierbij te helpen, heeft het KMILO voor jou een aantal tips&tricks en oefeningen verzameld die je van thuis uit kan doen. Raadpleeg deze zeker via volgende link.

Het resultaat behaalt in 2019 dekt het jaar 2020 (o.a. voor bepaling Ops Cat).

gecreëerd 30 maart 2020 - laatst gewijzigd 30 maart 2020

Ik voer woon-werkverkeer uit naar Nederland. Hoe pak ik dat aan?

https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

gecreëerd 25 maart 2020 - laatst gewijzigd 25 maart 2020

U heeft een vraag over het coronavirus?

Volg volgende stappen:

 • U raadpleegt de intranetpagina (ACV Defensie pagina), FAQ en de links op de intranetpagina 
 • Het personeel dat geen toegang heeft tot intranet, raadpleegt zijn diensthoofd of eenheidscommandant.
 • De FAQ zullen stelsigmatig worden aangevuld.

De overige vragen worden overgemaakt aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

gecreëerd 11 maart 2020 - laatst gewijzigd 18 maart 2020

Waarvoor dient deze intranetpagina (ACV Defensie pagina)?

De intranetpagina (ACV Defensie pagina) over het coronavirus is online.
Via deze pagina willen we jullie beter op de hoogte houden van alle richtlijnen binnen Defensie met betrekking tot het coronavirus.

 • Op de frontpagina leggen we uit welke aanpak Defensie ten aanzien van het virus hanteert en waarom.
 • in de folder CO vinden leidinggevenden alle officiële richtlijnen.
 • De folder documenten bevat praktische handleidingen voor alle werknemers.
 • In de links vind je meer detailinformatie.

De FAQ bevat specifieke vragen en antwoorden rond typische onderwerpen voor het Defensiepersoneel. 
Er volgen regelmatig updates.

Alle korpscommandanten en diensthoofden zien erop toe dat het personeel dat geen toegang tot deze pagina heeft (geen computer) snel en bondig wordt gebriefd via de normale commandoketen.

gecreëerd 13 maart 2020 - laatst gewijzigd 18 maart 2020

Waar vind ik de algemene informatie aangaande de bestrijding van het coronavirus terug?

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 18 maart 2020

Waar vind ik specifieke vragen/antwoorden terug over de gevolgen van de aanpak ten aanzien van het coronavirus?

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 18 maart 2020

FAQ HR

Wat is het corona ouderschapsverlof?
.

De laatste tijd hebben een aantal militairen aan de DG HR gevraagd wat het corona-ouderschapsverlof juist inhoudt en of het op hen van toepassing is. Hierbij een antwoord op hun vragen. 

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Naast het gewone ouderschapsverlof (onbetaald) en de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (onbetaald maar met uitkering van de RVA), werd het corona-ouderschapsverlof ingevoerd voor de federale ambtenaren die verplicht waren om terug te keren naar hun werk en die geen oplossing konden vinden voor de opvang van hun kind(eren).

Het is een vorm van tijdelijk onbetaald verlof dat van 1 mei tot 30 juni 2020 van toepassing is op federale ambtenaren (ambtenaren van de verschillende FOD en het burgerpersoneel van Defensie) als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19.

Het corona-ouderschapsverlof komt neer op een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of de helft om voor een kind van minder dan 12 jaar oud te zorgen. Dit verlof is onbetaald, maar de betrokken ambtenaar ontvangt een uitkering van de RVA die 25% hoger ligt dan de uitkering voor de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Is het corona-ouderschapsverlof van toepassing op het militaire personeel?

Voorlopig is het corona-ouderschapsverlof niet van toepassing op de militairen. Om het corona-ouderschapsverlof voor militairen van toepassing te maken, zijn specifieke regels noodzakelijk.

Is het corona-ouderschapsverlof momenteel interessant voor militairen?

Het corona-ouderschapsverlof is niet interessant voor militairen, aangezien zij nog steeds kunnen genieten van andere maatregelen die hen in staat stellen om thuis te blijven met behoud van hun volledig loon. 

 • Gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het coronavirus, werd de maximumlimiet van het uitzonderlijk omstandigheidsverlof tijdelijk opgeheven. Je korpscommandant beoordeelt de aanvraag. Voeg dus de nodige uitleg of bewijsstukken toe als je die hebt. Die aanvraag doe je gewoon in HRM@Defence.
 • Je kan ook gewoon vakantieverlof opnemen. Ook dat doe je in HRM@Defence.
 • Ten slotte blijft voor de militairen, met uitzondering van essentiële opdrachten, telewerken/thuiswerken een mogelijkheid. De maximumlimiet van 3 dagen werd tijdelijk opgeheven.

Wat met de militairen die vandaag van een verlof voor ouderschapsbescherming genieten?

Sommige militairen genieten vandaag van een verlof voor ouderschapsbescherming met een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of één vijfde. Aangezien dit sterk lijkt op het corona-ouderschapsverlof, heeft Defensie beslist aan de betrokken militairen die dit vragen, toch de voordelen zoals vastgelegd in het geval van het corona-ouderschapsverlof toe te kennen voor de periode mei en juni. De praktische modaliteiten zullen via een bijkomende communicatie meegedeeld worden.

Kan corona-ouderschapsverlof interessant zijn voor militairen na 30 juni 2020?

Indien de regering de intentie heeft de toepassing van het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot na 30 juni 2020, en indien de uitzonderingsmaatregelen die het mogelijk maken om thuis te zijn, worden afgebouwd, kan het corona-ouderschapsverlof interessant zijn voor de militairen. Defensie zal de nodige acties nemen om ervoor te zorgen dat in dit geval het corona-ouderschapsverlof ook van toepassing is op militairen.

gecreëerd 29 april 2020 - laatst gewijzigd 29 april 2020

Wordt de terugbetaling van de maaltijden en de verplaatsingen (forfaitair) op individueel marsbevel toegestaan voor het personeel (in Coëf 2 geplaatst) ingezet als steun aan rusthuizen in het kader van Covid-19?

Bij Frago wordt het personeel dat steun aan de rusthuizen in het kader van de Covid-crisis verleent in Coef 2 geplaatst.

Dit houdt normaliter in dat ze gratis worden gevoed en dat hun transport door Defensie wordt verzekerd.

Gelet de specificiteit van deze inzet wordt echter de forfaitaire terugbetaling via marsbevel van de maaltijden en de verplaatsingen voor het personeel dat voldoet aan de voorwaarden van de inzet in “Coef 2” ten voordele van de Woonzorgcentra ( WZC ) toegestaan.

gecreëerd 29 mei 2020 - laatst gewijzigd 29 mei 2020

Wat gebeurt er met mijn resterend verlofkrediet van 2019?
.

Verlofkrediet 2019 - Verlofkrediet 2020

Ref:

 1. HR Collaborator van 07 Apr 20
 2. HR Collaborator van 07 Mei 20

Door de coronamaatregelen wordt de volgende regeling getroffen:

 • Je verlofkrediet 2019 blijft beschikbaar tot 31 Dec 20.
 • Je verlofkrediet 2020 blijft beschikbaar tot 30 Jun 21.
 • Je verlofkrediet 2021 blijft beschikbaar tot 30 Apr 22 (dus terug volgens de normale regels).

Voor het burgerpersoneel is het verlofkrediet 2019 beschikbaar tot 31 Dec 20.

Zoals bij de eerdere verlenging (Ref 1 en 2), past het team van HRM@Defence ook nu de einddatum van het vakantieverlof 2019 en 2020 voor iedereen in de applicatie aan. De CSM mag hiervoor NIETS doen in HRM@Defence. Hij mag geen kredieten corrigeren, geen manuele correcties uitvoeren… zo niet kan dit niet automatisch gebeuren.

Elke verlofaanvraag die je indient voor een vakantiedag in 2020 zal automatisch van het krediet 2019 gaan (indien je nog dagen beschikbaar hebt).

gecreëerd 25 maart 2020 - laatst gewijzigd 26 mei 2020

Mogen funcioneringsgesprekken en evaluaties digitaal gebeuren?
.

Het houden van functioneringsgesprekken op afstand kan, maar alleen mits instemming en goede wil van beide partijen, evaluator én geëvalueerde. Gaat een van beiden niet akkoord, moet het gesprek uitgesteld worden tot een face-to-face gesprek terug mogelijk is.

Dit principe van “aanvaarding” door de geëvalueerde en de evaluator is ook van toepassing voor de postgesprekken en het evaluatiegesprek.

Het functioneringsgesprek is het gesprek dat plaatsvindt tussen de eerste evaluator, de geëvalueerde en indien mogelijk de directe chef.

 • Het heeft tot doel om een bepaalde manier van functioneren te signaleren en om de militair indien nodig de kans te bieden zich te “herpakken”.
 • Dit gesprek is dus belangrijk en zou ook in Corona-tijden best zoveel mogelijk plaatsvinden.
 • Voor zover mogelijk, kunnen hiervoor de beschikbare middelen gebruikt worden zoals een Skype-gesprek, documenten beschikbaar via intranet of mail, uitwisseling van documenten via scan/mail... 

Voor het transitiejaar 2020 zal de professionele evaluatie beperkt worden tot het statutaire gedeelte met de vijf generieke competenties.

gecreëerd 12 mei 2020 - laatst gewijzigd 12 mei 2020

Dienstontheffing wegens operaties:

Ref: DGHR-REG-TRAVARB-001, Deel VI, Hoofdstuk 1 - Operaties in België, Par 103.a.(4) en Hoofdstuk 2 - Operaties in het buitenland, Par 204.b.(4)(a)

De actuele regeling blijft behouden voor de militairen die uit operatie terugkeren en hun vakantieverlofkrediet 2019 niet voor 30 Apr 20 hebben kunnen opnemen volgens de toepasselijke bepalingen (zie Ref). De limietdatum van 30 Apr 20 blijft dus onveranderd.

Voor dit type afwezigheid, en voor zover de bevoegde autoriteit van mening is dat betrokkene recht heeft op deze afwezigheid, zal de eenheidsadjudant op 02 Mei 20 manueel een krediet dienstontheffing wegens operaties ingeven via het menu "Rechten/Opnamen toewijzen". (intranet)

gecreëerd 29 april 2020 - laatst gewijzigd 29 april 2020

Wat is de impact van de coronaperiode op de periode OGPW t.g.v. een mutatie?

Zoals reeds aangehaald in een vorige FAQ HR gaan alle mutaties a priori door.
Teneinde niemand te benadelen, wordt de berekening van de periode OGPW herzien zodat kan rekening gehouden worden met de coronaperiode, gedurende dewelke maximaal aan telewerken dient te worden gedaan als preventiemaatregel in de strijd tegen COVID-19.

Volgens de richtlijnen beschreven in het koninklijk besluit BIP-U-023 wordt een vergoeding OGPW gedurende drie maanden toegekend in de volgende situatie: in het algemeen geval van een mutatie en waarbij de afstand woon-werk > 10 Km en de afstand oude GPW-nieuwe GPW > 10 Km bedraagt, voor de dagen waarop betrokkene op zijn gewone plaats van werk zijn/haar functie uitoefent.

De bijzondere situatie gelinkt aan COVID-19 vergt een uitzondering op de algemene regel. Om dit mogelijk te maken werd een aanvulling aan de administratieve beslissingen (BIP-U-021) toegevoegd. Deze specifieke en tijdelijke maatregelen gelden voor de duur van de afzondering COVID-19.
Er wordt tijdelijk geen vergoeding meer betaald voor de dagen vanaf 27 Apr 20 tot het einde van de beschermingsmaatregelen. Wanneer er reeds een vergoeding OGPW werd betaald voor de dagen na 18 Mar 20 tot 27 Apr 20, dan worden die verrekend na de periode van beschermingsmaatregelen.
De resterende kalenderdagen waarvoor betrokkene nog recht heeft op een vergoeding voor OGPW post-corona zullen aaneensluitend worden opgenomen. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk de periode van OGPW in zo normaal mogelijke omstandigheden te kunnen opnemen.
De impact van deze beslissing wordt schematisch weergegeven aan de hand van onderstaand overzicht.

Schema OGPW

Ter illustratie, hierbij een voorbeeld voor de berekening van de periode OGPW voor persoon X die mutatie deed op 02 Mar 20.

Gegevens:

 • Betrokkene heeft, in normale omstandigheden, recht op een vergoeding voor de overbrenging van de gewone plaats van het werk vanaf 02 Mar 20 tot en met 01 Jun 20 = 92 kalenderdagen.
 • 18 Mar 20: begin beschermingsmaatregelen COVID-19.
 • 27 Apr 20: tijdelijke stopzetting van de betaling OGPW.
 • 18 Mei 20: Einde van de beschermingsmaatregelen (is een fictieve datum voor dit voorbeeld).

Berekening:

 • De periode OGPW pré-corona loopt van 02 Mar 20 tot en met 17 Mar 20 = 16 kalenderdagen.
  • Betrokkene heeft nog recht op een vergoeding in het kader van OGPW voor een periode van 92-16 kalenderdagen => 76 kalenderdagen
 • Periode corona (18 Mar 20 tot 18 Mei 20)
  • Tussen 18 Mar 20 en 27 Apr 20 heeft betrokkene voor 10 kalenderdagen een vergoeding OGPW gekregen => 76 -10 kalenderdagen = 66 kalenderdagen
 • Vanaf 18 Mei 20 start de periode OGPW post-corona. Deze is gelijk aan:
  • 18 Mei 20 + 66 kalenderdagen
 • Einde periode OPGW: 22 Jul 20

Besluit:
Betrokkene heeft een vergoeding gekregen voor volgende periodes:

 • Periode pré-corona: 02 Mar 20 tot en met 17 Mar 20
 • Periode corona: 10 dagen gedurende de periode 18 Mar 20 tot stopzetting van uitbetaling OGPW op 27 Apr 20
 • Periode post-corona: 18 Mei 20 tot en met 22 Jul 20

gecreëerd 23 april 2020 - laatst gewijzigd 23 april 2020

DKV UPDATE: Tijdelijke verlenging pré - en postperiode hospitalisatieverzekering

De meerderheid van de hospitalen hebben besloten om alle geplande, niet-dringende hospitalisaties uit te stellen naar een latere datum. Door dit uitstel zou het kunnen dat de verschillende gemaakte kosten voor de hospitalisatie, zoals doktersbezoeken, sessies bij de kinesist, medicatie, bloedafnames enz. niet meer vallen binnen de pre-hospitalisatieperiode (30 dagen).

Daarnaast kan het ook gebeuren dat klanten verschillende medische kosten hebben die volgen op een hospitalisatie die, omwille van de coronamaatregelen, uitgesteld moet worden. Hierdoor zal de post-hospitalisatieperiode (90 dagen) niet voldoende zijn.

Deze verschillende contractuele medische kosten die, omwille van de coronamaatregelen, niet kunnen plaatsvinden in de initiële pre- en postperiode van een hospitalisatie, zullen toch door de hospitalisatieverzekering vergoed worden.

Deze verlenging van de pre- en posthospitalisatieperiodes zal worden doorgetrokken tot de situatie genormaliseerd is. De verzekeraar zal de evolutie van de situatie omtrent het coronavirus op de voet volgen en zal Defensie terug contacteren wanneer de normale pre- en posthospitalisatieperiodes opnieuw van toepassing zijn.

gecreëerd 10 april 2020 - laatst gewijzigd 10 april 2020

Burgerpersoneel - Werkregime Corona - Verduidelijkingen

De richtlijnen die op de internet en intranetpagina’s COVID-19 van Defensie zijn van toepassing op het burgerpersoneel van Defensie.

De Federale Overheidsdienst Beleid en ondersteuning (FOD BOSA) en het Bestuur van Medische expertise van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (MEDEX) hebben ook richtlijnen verspreid die enkel van toepassing zijn op het personeel van het federaal administratief openbaar ambt, waaronder het burgerpersoneel van Defensie.

Verduidelijkingen aangaande de administratieve toestanden van het burgerpersoneel worden dus noodzakelijk.

 1. Het burger personeelslid is niet ziek
  • Het personeel oefent op zijn werkplaats of in zending, “MISSION ESSENTIAL” of “thuis NIET UITVOERBAAR” taken, uit.
  • Bij gebrek aan “MISSION ESSENTIAL” of “thuis NIET UITVOERBAAR” taken wordt de prioriteit gegeven aan telewerk, voor het personeel wiens functie toelaat om telewerk te doen, met laptop of desktop van Defensie, en in overleg met het diensthoofd. Het telewerk dient in HRM@Defence geregistreerd te worden.
  • Als de functie van het personeelslid het niet toelaat om telewerk te doen wordt het diensthoofd verzocht om, in overleg met het personeelslid, hem/haar andere taken te geven die hij/zij kan uitvoeren in het kader van thuiswerk. Het thuiswerk dient in HRM@Defence geregistreerd te worden. Een voorbeeld : de vormingen die bij FOD BOSA online beschikbaar zijn kunnen als andere uitvoerbare taken in het kader van thuiswerk beschouwd worden. Hyperlink: Open e-campus
  • Als de functie van het personeelslid het niet toelaat om telewerk te doen EN het evenmin mogelijk is om het personeelslid tijdelijk andere uitvoerbare taken te geven in het kader van thuiswerk wordt aan het personeelslid een dienstvrijstelling toegekend. In dit geval dient de uitzonderlijke dienstvrijstelling (BDV ANDERE) in HRM@Defence geregistreerd worden.
  • In voorkomend geval kunnen de richtlijnen beschreven in de punten b), c) en d) hierboven gecumuleerd worden.
  • De afwezigheid van het personeelslid dat bij gebrek aan uitvoerbare taken in het kader van telewerk en thuiswerk in stand-by geplaatst werd dient ook door een uitzonderlijke dienstvrijstelling (BDV ANDERE) gedekt te worden. Deze stand-by toestand in afwachting van uitvoerbare taken in het kader van telewerk en thuiswerk wordt niet als wachtdienst thuis beschouwd.
  • De afwezigheid van het personeelslid dat bij gebrek aan uitvoerbare taken in het kader van telewerk en thuiswerk terug thuis geplaatst werd EN dat verplicht werd om vakantieverlof of inhaalrust te nemen, dient ook door een uitzonderlijke dienstvrijstelling (BDV ANDERE) gedekt te worden. Vakantieverlof of inhaalrust kan niet opgelegd worden.
 2. Het personeelslid is een erkend patiënt besmet met het coronavirus (COVID-19) en beschikt over een doktersattest
  • De afwezigheid van het personeelslid komt overeen met een ziekteverlof en alle rechtsregels met betrekking tot de administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid inzake ziekte blijven van toepassing.
   MEDEX herinnert aan de geldende regels i.v.m. ziekteattesten:
   • vragen aan de arts om, indien mogelijk, gebruik te maken van het elektronisch attest eMediAtt;
   • indien eMediAtt niet mogelijk is, vragen aan de arts om steeds de diagnose (= medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid) op het attest te vermelden;
   • heel uitzonderlijk voor de duur van de epidemie, wordt een attest dat niet is uitgeschreven op het gebruikelijke Medex-formulier aanvaard door Medex, op voorwaarde dat het attest alle noodzakelijke gegevens (identificatie van de patiënt / afwezigheidsperiode / type afwezigheid / diagnose / identificatie van de behandelende arts / datum van het attest) bevat
  • MEDEX herinnert er ook aan dat de geldigheidsdata van de door de behandelend arts oorspronkelijk uitgeschreven attesten, eens aan MEDEX overgemaakt, niet kunnen herzien worden. MEDEX zal dus geen gevolg geven aan aanvragen die door de personeelsleden in dit domein rechtstreeks gestuurd worden. Vragen aangaande deze problematiek kunnen aan HRB-Civ overgemaakt worden.
 3. Het personeelslid heeft rechtstreeks contact gehad met iemand, uit zijn privé- of professionele omgeving, die positief heeft getest op het coronavirus COVID-19, met een ander personeelslid voor wie het vermoeden bestaat dat het coronavirus COVID-19 door de arts is vastgesteld
  • Voor het verzorgend personeel van het militair hospitaal gelden specifieke regels. In dit geval wordt het verzorgend personeel verzocht om naar deze specifieke regels die van toepassing zijn te verwijzen, en contact met het diensthoofd te nemen.
  • Voor de andere categorieën personeel, het personeelslid:
   • gaat niet naar zijn werk;
   • of krijgt eventueel de toestemming om het werk te verlaten om voor het einde van de dag naar huis te gaan; hij krijgt een dienstvrijstelling voor deze dag.

Hij neemt onmiddellijk contact op met zijn dokter:

 • afhankelijk van de diagnose van de dokter hervat het personeelslid zijn werk zoals beschreven in punt 1) a), of worden de regels toegepast die zijn vastgelegd in de punten 1) b), c) en d); 
 • in afwachting van een diagnose door de arts moeten de regels beschreven in de punten 1) b), c) en d) worden gevolgd; 
 • in voorkomend geval kunnen de richtlijnen beschreven in de punten 1) b), c) en d) hierboven gecumuleerd worden. 

POC : Guy VAN HOECK, Adviseur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

gecreëerd 5 april 2020 - laatst gewijzigd 5 april 2020

"DKV" Hospitalisatieverzekering - Vragen?

BELANGRIJKE INFORMATIE

In de huidige context nodigt DKV u meer dan ooit uit om gebruik te maken van de digitale tools (AssurPharma, My DKV en de DKV App), zodat uw medische onkosten snel kunnen worden verwerkt.

Betaalt DKV mijn medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus (Covid 19)?

Als je in regel bent met jouw premie hospitalisatieverzekering en je bent gehospitaliseerd omdat je besmet bent met het coronavirus (Covid 19), dan worden jouw hospitalisatiekosten door DKV gedekt. De algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht.

Betaalt DKV de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus (Covid 19)?

Als je in regel bent met jouw premie hospitalisatieverzekering, dan worden die opsporingskosten gedekt indien het onderzoek gevolgd geweest is door een hospitalisatie. De algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht.

Ik moet gehospitaliseerd worden, maar door de coronacrisis wordt de toegang tot het onthaal van het ziekenhuis afgesloten en kan ik mijn Medi-Card® niet afgeven. Wat moet ik nu doen?

Opdat DKV je ziekenhuisfactuur kan betalen, is het belangrijk dat je het nummer van je Medi-Card® doorgeeft aan het ziekenhuis. Kun je dit niet doen op het moment van je opname? Geen probleem, je hebt nog 5 dagen tijd om dit aan de administratieve dienst van het ziekenhuis door te geven. Deze aangifte kan ook door een familielid worden gedaan, voor het geval je dit zelf niet zou kunnen doen.

Ik ben verplicht om langer in het buitenland te verblijven omwille van het coronavirus (Covid 19) en ik word opgenomen voor medische verzorging. Wat moet ik doen?

Neem contact op met DKV Assistance op het nummer +32 2 230 31 32. Zij bespreken met u wat er verder moet gebeuren.

Ik was verplicht om langer in mijn hotel in het buitenland te verblijven omwille van het coronavirus (Covid 19). Ik werd niet opgenomen en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik iets terugbetaald via mijn hospitalisatieverzekering?

Omdat het hier niet gaat om medische verzorging in het buitenland, krijg je geen terugbetalingen via je hospitalisatieverzekering.

Ik ben besmet met het coronavirus (Covid 19) en gehospitaliseerd in het buitenland. Kan ik vragen om naar België gerepatrieerd te worden?

Het is de arts aangeduid door DKV Assistance die, in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, bepaalt of een repatriëring noodzakelijk is en of je mag reizen. Verder blijven onze algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden kracht. We vragen je dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Zie ook "Info DKV Assurance"

gecreëerd 30 maart 2020 - laatst gewijzigd 30 maart 2020

Wat is de impact van deze coronaperiode op de behandeling van mijn aanvraag VEP?

De Corona-periode heeft geen invloed op het proces voor de behandeling van de aanvragen VEP. De beslissing over de VEP-aanvragen voor 2021 zal genomen worden tegen Jun 20 en nadat de enveloppe door de MOD werd vastgelegd. Heb je jouw aanvraag voor 28 Feb 20 overgemaakt aan de DG HR, dan zal je in principe 6 maanden en ten laatste 4 maanden voor de datum van inwerkingtreding geïnformeerd worden over het gevolg gegeven aan de aanvraag. De aanvragen die na deze datum werden ingediend, worden geval per geval bestudeerd en ASAP opgelost.

gecreëerd 30 maart 2020 - laatst gewijzigd 30 maart 2020

Sporten in tijden van CORONA

We moedigen je aan om je lichamelijke conditie te onderhouden ter voorbereiding van de fysieke proeven, om je OpsCat te behouden, maar ook gewoon omdat bewegen gezond is. Om je hierbij te helpen, heeft het KMILO voor jou een aantal tips&tricks en oefeningen verzameld die je van thuis uit kan doen. Raadpleeg deze zeker via volgende link.

Tijdens het sporten ben je verzekerd, net als tijdens het thuiswerken zelf.

Hou je wel aan de richtlijnen van de federale overheid (individueel sporten in de onmiddellijke omgeving en respecteer de sociale afstand …)!

gecreëerd 27 maart 2020 - laatst gewijzigd 27 maart 2020

Wat gebeurt er met mijn reeds aangevraagd, maar nog niet opgenomen vakantieverlof 2019?

Allereerst is het interessant om nog even te kijken naar het grote overzicht van de mogelijke situaties waarin je je kan bevinden.

Bij het lezen van dit schema moet je ervan uitgaan dat voor het werken thuis dezelfde basisprincipes gelden als voor het werken in de eenheid. Dit wil bijgevolg zeggen dat de zaken die je in normale omstandigheden niet doet van op de gewone plaats van tewerkstelling, ook niet kan behandelt als je van thuis werkt.

Met dit in het achterhoofd vind je hieronder de richtlijn voor de gestelde vraag.

De reeds geplande, maar nog niet opgenomen, vakantiedagen 2019 kunnen behouden worden, indien u op deze dagen niet bereikbaar wenst te zijn.

De mensen die echter bereikbaar hun taken willen blijven kunnen uitvoeren, moeten dit met hun hogere echelon bespreken of het goedgekeurde, nog niet opgenomen verlof kan worden geannuleerd. Het is aan de autoriteit om, op basis van de beschikbare elementen, deze vraag al dan niet te aanvaarden.

Het blijft trouwens nog steeds mogelijk om verlof op krediet 2019 aan te vragen tijdens deze Coronaperiode.

gecreëerd 26 maart 2020 - laatst gewijzigd 5 april 2020

Wat gebeurt er met mijn resterend krediet 2019 voor de dienstontheffing van het departement (DO Dept)?

Het resterende krediet DO Dept 2019 zal eind april automatisch worden overgeheveld naar je tijdskrediet DO Flex. Meer informatie over de DO Flex vind je in het artikel in HR Topics

gecreëerd 26 maart 2020 - laatst gewijzigd 26 maart 2020

Mag ik als militair vrijwilligerswerk doen in de periode van COVID19?

In gewone tijden mag je naast je gewone job voor Defensie, ten persoonlijken titel, ook aan vrijwilligerswerk doen, voor zover je daarvoor niet betaald1 wordt en je niet voor een organisatie met winstoogmerk werkt.

Voldoe je aan die voorwaarden, dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen. Toch zijn er enkele beperkingen waarmee je rekening moet houden:

1) Vrijwilligerswerk is enkel toegelaten

 • Buiten de diensturen (thuis of binnen Defensie) of
 • Buiten de periode van permanentie of
 • Indien je met verlof bent;

2) Vrijwilligerswerk mag geen negatieve impact hebben op je job bij Defensie (bijvoorbeeld doordat je oververmoeid geraakt of ziek wordt);

In tijden van Corona moeten de opgelegde beperkingen ook nageleefd worden. Het is dus heel belangrijk om de viruspreventiemaatregelen die de federale overheid en Defensie je opleggen strikt na te leven.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk verwijzen we je door naar de volgende link: https://www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/soorten_contracten/vrijwilligers

Indien Defensie wordt ingezet voor “steun geleverd aan de Natie” zal de hiërarchie beslissen voor welke activiteiten ze het personeel zal inzetten.

1Krijg je toch betaald voor je activiteit buiten je werk voor Defensie, dan moet je toestemming vragen voor een cumulactiviteit

gecreëerd 24 maart 2020 - laatst gewijzigd 24 maart 2020

Kan het Pers in I-Org gebruik maken van het systeem werken op afstand?

De militairen in I-Org kunnen geen gebruik maken van het werken op afstand.
Zij worden onderworpen aan de arbeidsregeling van het organisme waarvan ze afhangen. Ze kunnen slechts aanspraak maken op een vorm van werken op afstand volgens de door dit organisme bepaalde modaliteiten. Voor dit personeel is het dus het Comdo van het I-Org waarvan ze afhangen die het akkoord geeft.

Indien het Comdo van het I-Org beslist dit toch toe te laten, gezien de huidige omstandigheden, dan laat HRM@Defence toe dit te acteren:

 • De CSM activeert eerst het profiel via ‘Telewerkers beheren’, volgens deze handleiding
 • Nadien kan iedereen zelf zijn telewerk aanvragen, via hetzelfde menu als het aanvragen van elke soort afwezigheid.

gecreëerd 23 maart 2020 - laatst gewijzigd 23 maart 2020

Mag ik mijn cumulactiviteit nog uitvoeren in deze periode van CORONA?

De uitoefening van de cumul mag geen impact hebben op de beschikbaarheid voor de vervulling van de Mil functie, noch op het goed functioneren van de dienst. De cumulactiviteit mag niet plaatshebben wanneer betrokkene van dienst of van permanentie is. De uitvoering van de Mil functie heeft bijgevolg te allen tijde voorrang op de cumul, en zeker nog meer in de huidige omstandigheden gelinkt aan het Coronavirus. De personeelsleden van Defensie die een cumul uitvoeren, moeten hun cumulactiviteiten tijdelijk stopzetten tijdens de Coronavirus-periode, indien deze activiteiten een impact op hun beschikbaarheid voor hun functie (in het bijzonder als Mil een ME taak uitvoeren) zouden hebben. In voorkomend geval, bij het niet respecteren van deze richtlijn, zal hun toelating tot cumul kunnen worden ingetrokken of geschorst.

De uitgeoefende activiteit mag geen negatieve weerslag hebben op de gezondheid of de fysieke veiligheid van het personeelslid. Gelet op de huidige situatie gelinkt aan het Coronavirus, is het evident dat bij het uitoefenen van een cumul, iedereen onderworpen blijft aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd!

In het kader van de steun aan de Natie, kunnen militairen op beslissing van de MOD in de deelstand “nationale hulpverlening” worden geplaatst. In dat geval wordt de uitvoering van alle cumuls tijdelijk geschorst, tenzij deze cumuls tot de taken die aan de militairen worden gevraagd in het kader van de nationale hulpverlening bijdragen.

gecreëerd 23 maart 2020 - laatst gewijzigd 23 maart 2020

Ik doe binnenkort mutatie. Gaat mijn mutatie door?

Alle mutaties gaan a priori door. Maar aangezien de maatregelen van de regering voorschrijven geen niet-essentiële verplaatsingen uit te voeren, zullen de korpscommandanten bijkomende richtlijnen krijgen. De korpscommandant van de “ontvangende” eenheid bepaalt op basis van de situatie in zijn eenheid voor elke geplande mutatie of die wel of niet op de voorziene datum kan doorgaan. Indien niet, word je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door je personeelsbeheerder of korpscommandant. Een nieuwe mutatiedatum zal later bepaald worden. Tot die tijd blijf je deel uitmaken van je huidige eenheid.

gecreëerd 23 maart 2020 - laatst gewijzigd 23 maart 2020

Wat is de invloed van het Coronavirus op mijn pensioen?

Informatie over de invloed van het Coronavirus op de pensioenen, kan je consulteren op de website van de Federale Pensioendienst.

De “informatiedagen pensioen” georganiseerd door de CDSCA worden uitgesteld in functie van het verdere verloop van de situatie. Je vindt de stand van zaken over de informatiedagen en tips en links voor toekomstige gepensioneerden terug op de website van de CDSCA. Verder vind je ook info over je pensioen op de intranetpagina over de pensioenen.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kan je je vragen stellen op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

gecreëerd 23 maart 2020 - laatst gewijzigd 5 april 2020

Kan ik mijn mensen toelaten om thuis te werken om de verspreiding van virussen te voorkomen?

Inderdaad, dat kan. Telewerken en thuiswerken zijn prima alternatieven voor wie niet noodzakelijk fysiek aanwezig moet zijn in de eenheid. Satellietwerk is geen goed alternatief, want daarmee verleg je het probleem.

gecreëerd 12 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Moet ik een aanvraag indienen om thuis te werken?

Ja, ook tijdens de Corona-maatregelen moet je je aanvraag  voor werken op afstand via HRM@Defence indienen. Vooraleer je dit kan doen, moet je bij je Korpscommandant een algemene aanvraag indienen, de bijl O uit het Reg TRAVARB. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken, wordt in het kader van COVID-19, voor alle militairen op 17 maart vanuit de helpdesk HRM@Defence automatisch een Bijl O voor werken op afstand (telewerk) aangemaakt.
Vanaf 18 maart 2020 heeft daardoor iedereen de mogelijkheid om een aanvraag tot telwerk in te geven in HRM@Defence, en dit voor prestaties van 16 maart 2020 tot 30 april 2020.
Een aanvraag voor werken op afstand indienen in HRM@Defence doe je zoals een verlofaanvraag. Eén telewerk-aanvraag kan dus ook meerdere dagen of weken dekken.
POC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd  5 april 2020

Is het personeel dat met homeworking is verzekerd?

Affirmatief.
De wet A16-Z70 "werken op afstand" blijft van toepassing met uitzondering van de beperking tot 3 dagen per week. Zie Art 9, eerste lid, 6°, en tweede lid.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

De militair is ziek door het Coronavirus

Deze afwezigheid komt overeen met een afwezigheid om gezondheidsredenen voor dewelke de regels en de procedures betreffende een afwezigheid om gezondheidsredenen (AGR) voor andere medische redenen van toepassing zijn.
Wanneer de militair echter in AGR is door het Coronavirus, en enkel om die reden, worden de dagen van AGR in verband met het Coronavirus:

 • niet geteld voor de termijnen die in rekening worden gebracht voor het verschijnen voor de MCGR;
 • niet in aanmerking genomen voor een vermindering van de wedde, de toelagen of de vergoedingen die normaal gesproken in geval van een AGR kunnen worden verminderd. Het betrokken personeel blijft dus de respectievelijke wedden, toelagen of vergoedingen ontvangen alsof ze niet in AGR zijn.

Een militair kan ook uit de dienst worden verwijderd om preventieve redenen. In dit geval wordt de afwezigheid niet als AGR beschouwd en wordt deze omgezet in een normale dienstontheffing.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

De militair is niet ziek, voelt zich niet ziek en er is geen enkel vermoeden van infectie of infectie in de onmiddellijke omgeving (familie, vrienden, collega's)

De militair kan blijven werken zoals gewoonlijk maar:

 • het werken op afstand wordt sterk aangeraden, zonder beperking van Max 3 dagen per week.
 • het uurrooster mag worden aangepast. Er mag in dit geval worden afgeweken van de voorziene regels ter zake in de TRAVARB
 • vergaderingen worden beperkt tot de strikt noodzakelijke

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

De militair is niet ziek (geen medisch attest), maar voelt zich ziek of heeft symptomen die zouden kunnen wijzen op het coronavirus

In afwachting van een bevestiging op medisch vlak:

 • wordt het werken op afstand (telewerken/homewerken) sterk aangeraden, zonder beperking van Max 3 dagen per week. De aanvraag moet je, net als een verlofaanvraag, indienen via HRM@Defence.
 • Je kan ook "uitzonderlijk omstandigheidsverlof" vragen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking van het coronavirus werd de maximumlimiet tijdelijk opgeheven. Die aanvraag doe je gewoon in HRM@Defence. Je korpscommandant beoordeelt de aanvraag. Voeg dus de nodige uitleg of bewijsstukken toe als je die hebt.

Indien blijkt dt je geen Corona hebt, blijven bovenvermede mogelijkheden van toepassing. Je kan natuurlijk ook gewoon vakantieverlof vragen. Dat doe je eveneens via HRM@Defence.

Indien er toch sprak is van een Coronabesmetting dan word je, op basis van het medisch attest, in AGR geplaatst. Vergeet in dit geval niet je AMT te verwittigen.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 5 april 2020

Er is een vermoeden van besmetting of een besmetting bij een familielid van de militair

 • Als het enigszins kan, werk dan thuis. De aanvraag voor werken op afstand moet je, net als een verlofaanvraag, indienen via HRM@Defence
 • Je kan ook "uitzonderlijk omstandigheidsverlof" vragen. Die aanvraag doe je gewoon in HRM@Defence. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking van het coronavirus werd de maximumlimiet tijdelijk opgeheven. Je korpscommandant beoordeelt de aanvraag. Voeg dus de nodige uitleg of bewijsstukken toe als je die hebt.
 • Tenslotte kan je ook gewoon vakantieverlof opnemen. Ook dat doe je in HRM@Defence. 

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 27 mei 2020

Als de militair niet ziek is, zich niet ziek voelt, geen symptomen heeft en er geen vermoeden is van infectie of infectie in de directe omgeving, maar moet thuisblijven om zijn kind(eren) op te vangen gezien het schorsen van de lessen in de scholen

 • Als het enigszins kan, werk dan thuis. De aanvraag voor werken op afstand moet je, net als een verlofaanvraag, indienen via HRM@Defence
 • Je kan ook "uitzonderlijk omstandigheidsverlof" vragen. Die aanvraag doe je gewoon in HRM@Defence. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking van het coronavirus werd de maximumlimiet tijdelijk opgeheven. Je korpscommandant beoordeelt de aanvraag. Voeg dus de nodige uitleg of bewijsstukken toe als je die hebt.
 • Tenslotte kan je ook gewoon vakantieverlof opnemen. Ook dat doe je in HRM@Defence. 

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 27 mei 2020

Commissies, jury's, diverse instanties

De organisatie van eender welke commissie (deliberatie- of evaluatiecommissie, MC(B)GR, ...), jury's, diverse instanties (onderzoeksraad, beroepsinstanties, ...) wordt uitgesteld tot nader order.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 5 arpil 2020

CONEGO, HOC, HOC welzijn, BOC

De organisatie van deze comité's kan terug plaatsvinden, mits in acht name van de nodige maatregelen (cfr. Nota CHOD 20-50086043 en de adviezen uitgebracht door de IDPBW.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd  7 mei 2020

I-Org

De maatregelen zijn gelijkwaardig als deze in België, maar ook afhankelijk van de richtlijnen die reeds of zullen genomen worden in het betreffende IOrg. 
De militair zal noch op geldelijk, noch op administratief vlak worden gepenaliseerd. In het geval dat de echtgeno(o)t(e) van de militair omwille van overmacht (coronavirus) niet minstens 8 maand aanwezig is in het land van vaste dienst tijdens het kalenderjaar 2020, zal dit uitzonderlijk geen invloed hebben op de toeslag voor de echtgen(o)t(e) op post.
In het geval de terugkeer (verplicht of preventief) van de militair en zijn familie naar België ten gevolge van COVID-19 worden de kosten gelinkt aan deze terugkeer gedragen door Defensie. De te volgen modalitetien worden overgemaakt aan de betrokken SNR en AttaDef.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 6 april 2020

FAQ Med

Kan ik nog steeds naar het HMKA gaan voor een raadpleging?

Tijdelijke maatregelingen doorverwijzing met Model Transfer voor diensten/specialiteiten MHKA

Door de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de Corona pandemie, zijn de gewone militaire medische middelen van het MHKA actueel tijdelijk algemeen ontoereikend.

Om onnuttige verplaatsingen en bijhorende besmettingsrisico te vermijden uit louter administratieve noodzaak, zal volgende maatregel uitzonderlijk en tijdelijk van kracht zijn.

Een zorgenverstrekker tewerkgesteld in militair medisch midden of een aangenomen zorgenverstrekker die, ter gelegenheid van een consultatie, oordeelt dat zijn patiënt moet worden doorverwezen naar een dienst/specialiteit die normaliter in het militair hospitaal wordt aangeboden, kan tijdelijk en uitzonderlijk toch een rechtmatig model transfer op maken voor de burgersector.

Deze maatregel treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020 en geldt tot 30 augustus 2020. In functie van de omstandigheden kan deze maatregel eventueel verlengd worden. 

Deze maatregels zijn echter niet van toepassing op 2de lijn tandheelkunde. Alle noodgevallen 1ste en 2de lijn werden en worden nog steeds behandeld in de tandheelkundige dienst van het MHKA.

gecreëerd 2 juni 2020 - laatst gewijzigd 2 juni 2020

Welke maatregelen moet ik treffen als ik terugkom uit het buitenland (Ops, Cu, expat, etc) ?

 • Indien je terugkomt uit Ops is er voor militairen GEEN verplichting tot strikte thuisquarantaine (met uitgangsverbod, uitgebreid naar gezinsleden), want ze keren terug uit een langdurige quarantaine en ze worden hierbij als niet-besmette personen beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door het hoger Ech. Men mag dus gewoon terug aan het werk en volgt de algemeen geldende richtlijnen van de Natie en Defensie.
 • Indien je (incl familie dat evt mee reist) terugkomt uit het buitenland als expat of na een cursus, congres of ander zullen de richtlijnen afhangen van de COVID-toestand in het betrokken land en in BEL. Standaard geldt een (strikte) thuisisolatie van 14 dagen, samengaand met een verhoogde zelfmonitoring (lichaamstemperatuur meten 2x/ en monitoren van andere COVID-symptomen). 
 • In het geval van een terugkeer via een binnen- of buitenlandse luchthaven zijn deze twee voorwaarden ook van toepassing op de persoon die de terugkeerder(s) gaat ophalen, maar niet op de rest van het gezin die onder hetzelfde dak wonen.
 • Indien men terugkomt uit hoog-risicolanden (zogezegde epicentra) wordt er gevraagd een striktere thuisquarantaine te volgen voor14d (geen enkele verplaatsing buitenshuis, geen contact met niet-familieleden).

gecreëerd 5 mei 2020 - laatst gewijzigd 5 mei 2020

Medische geschiktheid om sommige specifieke functies uit te oefenen

Sommige functies bij Defensie vereisen regelmatige medische controles waarbij de medische geschiktheid opnieuw wordt beoordeeld en bevestigd. Het gaat om de volgende functies:

 • Para-Commando / SF
 • Duikers
 • Pers Marine (varend Pers)
 • Piloten
 • Flight Engineers
 • Vliegend Pers
 • ATC / ADC

Deze geschiktheidsbezoeken, georganiseerd in het Medische Expertise Centrum van het Militair Hospitaal, worden tijdelijk onderbroken als gevolg van de COVID-19 crisis en de opgelegde inperkingsmaatregelen. Alle afspraken tussen 16 maart en 30 juni werden dus afgeschaft.

Om een onderbreking van de geschiktheid te voorkomen, werd besloten de geldigheidsduur van deze specifieke geschiktheden met 4 maanden (vanaf 16 maart 20) te verlengen. Deze verlenging is automatisch en vereist daarom geen actie van de kant van de betrokken militairen noch van de eenheden waarbij ze horen.

Ref.: DocID: 20-50079576

gecreëerd 4 mei 2020 - laatst gewijzigd 4 mei 2020

Gaan de bloedcollectes in de militaire kwartieren door?

Alle geplande bloedcollectes in militaire kwartieren gaan door, vermits ook in deze tijden bloed een belangrijke noodzaak is voor ziekenhuizen. Uiteraard zullen de bloedcollectes door RK en CRB zodanig georganiseerd worden dat ze maximaal rekening houden met de huidige voorschriften inzake COVID-19 preventie.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Wat moet ik doen als ik een bepaalde medische aandoening of voorgeschiedenis heb waardoor ik misschien in een risicogroep val?

Zoals zo vaak bij infectieziekten bepaalt de mate waarin je immuunsysteem reageert op de besmetting hoe ziek je wordt.
Belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is dat in meer dan 80 procent van de infecties de gevolgen beperkt blijven tot milde symptomen. 
Ouderen en in het bijzonder tachtigplussers behoren tot de risicogroepen waarbij de ziekte ernstiger verloopt. Naast ouderen behoren ook mensen die belast zijn met bepaalde andere ziektes tot de risicogroepen. Uit heel wat epidemiologische gegevens blijkt dat een derde van de patiënten cardiovasculaire problemen heeft, diabetes en/of heen hoge bloeddruk.

Om te weten of u tot zo'n risicogroep behoort, neemt u best contact op met uw behandelende arts welke u desgevallend bijkomende adviezen of maatregelen kan voorstellen. Indien u volgens uw behandelende arts effectief behoort tot een risicogroep vragen we u om uw AMT op de hoogte te brengen van uw situatie.
Meer info kan u ook verkrijgen op de website www.info-coronavirus.be of telefonisch op 0800 14 689.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Zijn er specifieke richtlijnen voor de Medische repatriëring (STRATEVAC) en kunnen deze nu nog door Defensie worden uitgevoerd?

In de meerderheid van de gevallen zal voor de militairen die ontplooibaar zijn, de infectie met COVID-19 zich kenmerken door milde griepsymptomen. Er is dan ook niet altijd een medische reden om deze militair te evacueren. Er zal dus in eerste instantie overgegaan worden tot isolatie ter plaatse en symptoombestrijding. Afhankelijk van de gezondheidstoestand en de ter plaatse aangepaste beschikbare zorgen (adequate gezondheidszorg in het land van de Ops/Ex/Trg) en de geldende medische procedures rond COVID-19, zal de beslissing tot medische repatriëring genomen worden. De STRATEVAC zal onder toezicht en volgens aanwijzingen van de Flight Surgeon verlopen met in acht name van de hygiënische maatregelen. Geval per geval en rekening houdend met de beschikbare middelen (Belgische, EATC, Contracted) zal er een oplossing gezocht worden.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

FAQ Ops

Kan ik in operatie/oefening/training (Ops/Ex/Trg) vertrekken als ik symptomen van een acute infectie van de onderste of bovenste luchtwegen heb?

NEEN, je dient je huisarts telefonisch te raadplegen, niet naar het werk gaan en bij je thuis blijven en de raad van je huisarts opvolgen.
Vervolgens dient u onmiddellijk uw hoger Ech te verwittigen van uw ziekte.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

FAQ Varia/Divers

Kan ik mijn uitrusting in de milshop kopen?

Vanaf 25 Mei 20 worden de MilShops van IEPER, LEOPOLDSBURG en MARCHE-EN FAMENNE terug geopend.

Te allen tijde blijven de algemene COVID-19-maatregelen de basis voor een goede, veilige werkomgeving.

Onderstaande specifieke richtlijnen zijn strikt van toepassing:

 • Enkel klanten worden toegelaten (geen begeleiders/bezoekers);
 • Elke klant draagt een neus-mondbescherming (masker-buff);
 • Instructies van het Pers RDisC dienen strikt gevolgd te worden

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de COLLISHOP!

De MilShop van PEUTIE blijft definitief gesloten voor de transformatie in het kader van de oprichting van het nieuwe CC Mob en Dis te PEUTIE.

gecreëerd 20 mei 2020 - laatst gewijzigd 20 mei 2020

Thuiswerken zonder expliciete taken

Aangezien het voor thuiswerken (zonder expliciete taken) moeilijk te berekenen is hoeveel prestaties het personeel effectief verricht, wordt ervan uitgegaan dat het personeel effectief 38 Hr per week uitvoert, wat in sommige gevallen kan vereisen een flexibel werkregime toe te passen. Prestaties buiten het normale werkregime, maar binnen de 38 Hr per week, geven daarom geen recht op bijkomende compensaties. Defensie rekent nu meer dan ooit op de loyaliteit en engagement van haar personeel en wenst zich in de gezamenlijke strijd tegen COVID-19, solidair op te stellen ten aanzien van de samenleving.

gecreëerd 23 april 2020 - laatst gewijzigd 23 april 2020

Als lid van de professionele wacht ben ik niet meer in orde om te schieten vanwege de inperking. Kan ik nog steeds de wacht op gaan?

Ja, volgens de nota 20-50074797 van ACOS IS wordt een verlenging van 03 maanden toegekend voor de jaarlijkse schietverplichtingen.

gecreëerd 22 april 2020 - laatst gewijzigd 22 april 2020

In de media werd gemeld dat COVID-19 erkend wordt als 'beroepsziekte' voor personeel van de gezondheidszorg. Is dat ook het geval voor medisch of zelfs ander personeel van Defensie?

Niet automatisch.

 • De militairen hebben met betrekking tot “beroepsziekten en arbeidsongevallen” een afzonderlijke wetgeving, nl. het Besluit van de Regent van 5 oktober 48 tot coördinatie van de wetten op de vergoedingspensioenen. In het geval een personeelslid werkzaam in de militaire gezondheidszorg, of bij uitbreiding elke militair, meent tijdens de dienst en door het uitoefenen van de functie, een COVID-19 besmetting opgelopen te hebben, raden wij aan een model 150 (zie Reglement “Werkwijze bij ongevallen en accidenten” (DGJUR-REG-ACCINC-001) of een gelijkaardig attest van “eerste medische vaststellingen” te laten opmaken door een (arbeids-)arts. Indien de ziekte vervolgens leidt tot ziekenhuisopname, bijkomende verwikkelingen, langdurige arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval tot een sterfgeval, dan kan de militair (of de nabestaanden) een dossier indienen bij de Federale Pensioendienst (FPD) tot het bekomen van een schadevergoeding, wat we in de militaire context het “vergoedingspensioen” noemen.

 • Het dossier voor de FPD dient minstens volgende documenten te bevatten:
  • Een geldige aanvraag (opgelet: in tegenstelling tot een ongeval waar een termijn geldt van 3 maanden, gaat het vergoedingspensioen in de eerste dag van de maand gedurende welke de pensioenaanvraag geldig werd ingediend, maar ten vroegste de dag van het schadelijk feit);
  • Een Model 150 of gelijkaardig attest van “eerste medische vaststellingen”;
  • Medische verslagen waaronder zeker noodzakelijk:
   • een positieve COVID-19 laboratoriumtest (in BEL erkend type);
   • verslagen van artsen met betrekking tot de medische evolutie van de aandoening;
   • attesten arbeidsongeschiktheid.

Een beknopte uitleg vind je in de “infofiche CDSCA – vergoedingspensioenen” en alle details in de SPS “Vergoedingspensioenen” (DGHR-SPS-SOCPENV-001).

Je kan ook terecht op de infopagina “overzicht tussenkomsten en vergoedingen in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit, overlijden”, van DGHR (HRA) http://intranet.mil.intra/sites/Pers/Pages/Militair%20Ziekte/Militair_Ziekte_home_new.aspx)

Voor hulp bij het indienen van een aanvraag “vergoedingspensioen”, kan je steeds beroep doen op de arbeidsarts bevoegd voor het gezondheidstoezicht van uw eenheid op de Sociale Dienst van CDSCA en op ACV Defensie.

 • Burgers tewerkgesteld bij Defensie, die zich voor wat hun arbeidsongeschiktheid betreft, normaliter moeten wenden tot MEDEX resp. hun mutualiteit, moeten zich ook nu, in geval van een veronderstelde professionele besmetting door COVID-19, wenden tot MEDEX resp. hun mutualiteit en dus niet tot FEDRIS.

gecreëerd 5 april 2020 - laatst gewijzigd 5 april 2020

Ik ben verplicht thuis te blijven om het nieuwe coronavirus in te perken. Hoe kan ik mijn medeburgers, mijn collega’s die moeten blijven werken en mijn meerderen helpen?

Help uw meerderen

 • Leef de richtlijnen van de overheid en de gezondheidsautoriteiten na
 • Volg de richtlijnen van de hiërarchische lijn
 • Communiceer via de hiërarchische lijn en vermijd onnodige laterale communicatie
 • Vermijd om geruchten, niet-geverifieerde informatie en alarmerende berichten te verspreiden

Help uw collega’s

 • Vermijd om met de collega’s die aan die coronacrisis werken contact op te nemen als het niet noodzakelijk is

Help uw medeburgers

Wees niet egoïstisch

 • Vermijd om bij de supermarkten online te bestellen als het niet strikt noodzakelijk is ((ziekte in quarantaine, bejaarden, alleenstaande ouders met kleine kinderen,…)
 • Vermijd hamsteren
 • Wees positief en stop met klagen
 • Bel enkel naar de huisarts als je symptomen hebt

gecreëerd 20 maart 2020 - laatst gewijzigd 20 maart 2020

Dienen we geen maskers of handschoenen te dragen of te verdelen?

Het is aangeraden om de maskers VOOR TE BEHOUDEN aan de professionele gezondheidszorgers. Het dragen van maskers op straat heeft geen zin.

Samenvattend kan men zeggen dat het dragen van een masker slechts aangeraden wordt in twee gevallen:

 • Voor een zieke persoon: het dragen van een chirurgisch masker (goede pasvorm aan neus en kaken) om de verspreiding van het virus te vermijden.
 • Voor het verzorgend personeel van een ziekenhuis of een labo: het dragen van een masker type FFP2, FFP3 of N95 voor hun eigen bescherming. Deze maskers zijn niet nodig buiten het onderzoekslokaal en de verzorgingslokalen of het laboratorium.

Het dragen van handschoenen is niet noodzakelijk voor de werknemer. Een goede handhygiëne, het is te zeggen regelmatig en voldoende lang de handen wassen met water en zeep of met een alcoholgel voor de handen, is zeker zo belangrijk.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Hoe kan men weten welke zendingen of cursussen dienen afgeschaft te worden?

De beslissing in dit domein is een verantwoordelijkheid van het Comdo, rekening houdend met de richtlijnen van de CHOD.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Welke zijn de verboden bestemmingen voor de Mil?

De beslissing in dit domein is de verantwoordelijkheid van het Comdo, rekening houdend met de richtlijnen van de CHOD.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Deze morgen heeft een personeelslid, die gisteren is komen werken, getelefoneerd om te verwittigen dat hij alle symptomen van een besmetting met het Coronavirus heeft en dat hij thuis blijft zoals aangeraden:

Welke acties dient hij (de zieke) te nemen?

 • De werknemer die thuis ziek is geworden en symptomen heeft van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnt of verergert moet telefonisch contact opnemen met zijn huisarts, mag niet meer gaan werken en zal in de meeste gevallen thuis in quarantaine gehouden worden. Slechts de enkeling die ernstiger ziek is, zal opgenomen worden in een ziekenhuis.

Welke acties dien ik (als Comd) te nemen? Dien ik zijn collega's in afzondering te plaatsen? Dien ik zijn bureel te desinfecteren? Het voertuig dat hij de avond ervoor gebruikt heeft?

 • Ik zal de personen op het werk die in direct contact zijn geweest met de collega die inmiddels thuis ziek is, blijven laten werken, zolang ze zelf geen klachten hebben, zelfs indien ze een redelijk nauw contact hebben gehad met hun zieke collega. Het is altijd beter alle risicocontacten in kaart te brengen maar gezien huidige stand van de epidemie, is het advies dat iedereen bedacht moet zijn op start van symptomen bij zichzelf en dus auto evaluatie, meten van lichaamstemperatuur 2x daags moet uitvoeren en de preventieve voorzorgsmaatregelen maximaal moet uitvoeren.
 • Ik zal ze aanmanen opdat ze tweemaal per dag hun lichaamstemperatuur moeten meten, alle aanbevolen hygiënische maatregelen opvolgen (o.a. een strikte handhygiëne) en telefonisch hun huisarts contacteren van zodra symptomen optreden. Ik zal ze tevens vragen mij (hun werkgever) op de hoogte te houden van hun situatie.
 • Ik zou erover waken om zijn lokaal te verluchten en te kuisen met warm water en de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsproducten. De oppervlaktes en voorwerpen die aangeraakt werden zoals de deurklinken van zijn lokaal, de burelen of de werkbanken, enz, kunnen best gereinigd worden met een licht desinfecterend middel (vb. 1% bleekwater).
 • Het is niet nodig om zich met het voertuig bezig te houden.

Dient men te trachten de contacten die hij gehad heeft met het andere personeel vast te stellen?

 • Ja, men moet ALLE contacten van de zieke opsporen en handelen in functie van het risico volgens vraag Q2 van de richtlijn van volksgezondheid.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

Wat met Mil die ziek wordt op het werk (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, enz.) ?

 • Indien die militair zich op eigen krachten kan verplaatsen, zal hem gevraagd worden om naar huis te gaan en telefonisch de huisarts te contacteren.
 • Opmerking: het is aanbevolen om dit transport NIET met openbaar vervoer te laten gebeuren. Indien het toch niet anders kan, zal men aan de militair vragen om tijdens het transport minstens 1,5 meter afstand te bewaren, de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het transport zijn handen te wassen en een gewoon 'chirurgisch' mondmasker op te zetten na het wassen/ontsmetten van de handen. Indien mondmaskers niet beschikbaar zouden zijn, kunnen in extremis mond en neus ook afgedekt worden met een doek of een sjaal.
 • Voor een militair die NIET in staat is om op eigen kracht naar huis te gaan, is de handelswijze afhankelijk van zijn medische toestand:
  • Maakt de militair een ernstig zieke indruk en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kan beroep gedaan worden op de middelen van het nationale systeem voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening via de 112/1733 die de zieke militair naar een ziekenhuis zullen vervoeren.
  • Voor een minder ernstig zieke militair die men toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken OF die NIET over een persoonlijk transportmiddel beschikt, zoekt men best naar een oplossing in overleg met de familie en de huisarts (via telefoon). Veelal zal men aan de familie moeten vragen om de ziek op de plaats van het werk te komen afhalen.

gecreëerd 17 maart 2020 - laatst gewijzigd 17 maart 2020

 

Als u nog vragen of bezorgdheden hebt over uw persoonlijke toestand en die van uw collega’s, kan u die aan ons per mail stellen op het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Wij trachten u in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk een degelijk antwoord te bezorgen.