2020 - DKV - Collectieve hospitalisatieverzekering

DKV-Belgium

De Hospitalisatieverzekering DKV voor het personeel van Defensie is er zowel voor de militair in dienst als voor de gepensioneerde militair.

Militair in Dienst

Uw hospitalisatieverzekering wordt beheerd door DGHR-HRA-E/M/HI. Elke wijziging in uw administratieve toestand van hoofdverzekerde of medeverzekerde die invloed heeft op het contract dient u aan deze dienst binnen de drie maanden te melden. Het niet voldoen aan deze informatieplicht kan een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het contract hospitalisatieverzekering met zich meebrengen.

Defensie zal zoals de voorgaande jaren een deel van de kosten voor de betaling van de premie op zich nemen. De premie van de hoofdverzekerde (militair) valt volledig ten laste van Defensie, voor de medeverzekerden (gezinsleden) neemt Defensie 50% van de premie ten laste.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de premie hospitalisatieverzekering van de gepensioneerde militairen die een vrijwillige encadreringsprestatie (VEP) verrichten, ten laste genomen van defensie. Eveneens wordt de premie van de gezinsleden van een militair in VEP voor 50% ten laste genomen. (Niet voor de getrainde reserve)

Hieronder vindt u de tabel met de jaarpremies voor 2020:

  Premie 2020 - 100%  Ten laste van Defensie  Ten laste van de Hoofdverzekerde 
 Militair* 18 - 55 jr  156,24 euro  156,24 euro  0 euro 
 Militair* 56 - 64 jr 192,96 euro 192,96 euro  0 euro
 Militair* 64 - 69 jr 395,04 euro  395,04 euro  0 euro 
 Gezinsleden 0 - 17 jr 66,24 euro  33,12 euro  33,12 euro 
 Gezinsleden 18 - 55 jr 156,24 euro  78,12 euro  78,12 euro 
 Gezinsleden 56 - 64 jr 192,96 euro  96,48 euro  96,48 euro 
 Gezinsleden 65 - 69 jr 395,04 euro  197,52 euro  197,52 euro 
 Gezinsleden vanaf 70jr 530,16 euro  265,08 euro  265,08 euro 

 (* militair (+ VEP) of burgerpersoneelslid van Defensie = hoofdverzekerde)

Het gedeelte van de premie die door betrokkene zelf dient te worden betaald voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 zal van de wedde van de maand maart 2020 worden afgehouden. De rechthebbenden blijven gedekt door de verzekering conform de algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs al is de afhouding nog niet gebeurd. 

Gepensioneerde militairen

Gepensioneerde personeelsleden van Landsverdediging die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Landsverdediging bij DKV (ex-ING), kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering.

Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt :

  • is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; Defensie komt hierin niet meer tussen (tenzij de militair een VEP vervult);
  • wordt uw aansluiting beheerd door CDSCA.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich richten tot:

CDSCA DS-H - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.68
Fax: 02/264.60.69
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Medi-Card

Op simpele voorlegging van de Medi-Card bij de opname dient u geen voorschotten meer te betalen, worden de administratieve formaliteiten tot een minimum herleid en heeft u de zekerheid dat DKV de factuur zal betalen, ongeacht de gekozen zorgverstrekker of het gekozen kamertype.

Opgelet :

Er zal een vrijstelling voor een eenpersoonskamer van 250,00 euro van toepassing zijn. De vrijstelling wordt echter niet toegepast bij de waarborg ambulante zorgen (geen hospitalisatie) en in het kader van 27 zware ziekten (geen hospitalisatie) of indien de verzekerde opteert voor een verblijf in een twee- of meer persoonskamer.

DKV Medi-Card - ASEVEE Miel 

Procedure gebruik van de Medi-Card

  • U legt uw Medi-Card voor in het ziekenhuis.
  • Het ziekenhuis verifieert of uw kaart nog geldig is.
  • Indien uw kaart geldig is, overhandigt het ziekenhuis u een opnameformulier S28/4. Indien uw kaart niet meer geldig is of indien het een uitgesloten behandeling betreft, verloopt de facturatie van de kosten rechtstreeks tussen u en het ziekenhuis, m.a.w. : u betaalt zelf de rekening.
  • Het opnameformulier S28/4 moet door u ingevuld en ondertekend worden (niet door de arts). Na ondertekening dient dit document naar DKV gestuurd te worden. Er zijn ziekenhuizen die dit in uw plaats doen ; er zijn er echter ook die u alleen maar de documenten meegeven zodat u deze zelf moet versturen.

De vrijstelling van 250€ (bij gebruik van een eenpersoonskamer), de niet-medische kosten (bv. telefoon, TV, …) en de niet terugbetaalbare kosten worden uiteraard NIET gedekt door de Medi-Card, maar zijn ten laste van de betrokkene en worden nadien door DKV teruggevorderd. Het niet terugbetalen van de verschuldigde bedragen wordt gesanctioneerd met afschaffing van het recht op gebruik van de Medi-Card voor alle verzekerde personen, onafhankelijk van andere acties.