Defensie : Richtlijnen nieuw coronavisrus - COVID-19

Donderdag 27 februari verspreidde Defensie een document "Richtlijnen over het nieuwe cornonavirus - Covid-19" aan al zijn medewerkers met maatregelen die genomen moeten worden om zich te beschermen tegen het coronavirus. (Download de richtlijnen van DG H&WB)

Ondanks de berichten in de media, is er geen reden tot paniek. De Belgische overheid volgt de situatie m.b.t. het nieuwe Coronavirus op de voet. Er is op dit moment GEEN impact op de populatie van Defensie.

De bescherming van het personeel van Defensie in binnen- en buitenland tegen het coronavirus is een prioriteit!

De richtlijn bijgevoegd aan de nota is van toepassing op alle eenheden binnen België. Detachementen of personeel ontplooid in multinationale opdrachten of in internationale organisaties passen de beschermingsmaatregelen toe die door hun internationaal commando wordt opgelegd, zolang dat deze maatregelen minimum even streng zijn als de richtlijnen van Defensie. Indien dit niet het geval is, worden de richtlijnen van Defensie toegepast. (nota MITS 20-50050864 - maatregelen Covid-19)

De eerste alarmsymptomen van een infectie met het nieuwe Coronavirus zijn dezelfde als deze van een gewone seizoens- of wintergriep: koorts (minstens 38°C), vermoeidheid, spierpijn en hoesten.

Het komt eropaan om verdere verspreiding te voorkomen. Dat doe je simpelweg door ervoor te zorgen dat je het virus niet oploopt.

WELKE VOORZORGEN KUNT U NEMEN ?

De klassieke preventieve voorzorgsmaatregelen zijn onverminderd van kracht en garanderen op dit moment de beste bescherming tegen besmetting:

  • Goede handhygiëne: frequent en voldoende lang handen wassen met water en zeep of met een alcoholgel (> 80% geconcentreerd) indien water en zeep niet binnen bereik zijn.
  • Vermijd ogen, mond en neus aan te raken met niet gewassen handen.
  • Vermijd contact met zieke personen, zeker als ze hoesten en/of koorts hebben. Hou de nodige afstand (minstens 1,5 meter) van mensen die hoesten en/of koorts hebben.
  • Vermijd elkaar de handen te schudden of te zoenen.
  • Besteed extra aandacht aan uw persoonlijke hygiëne.
  • Verlucht en reinig regelmatig de lokalen met een licht ontsmettende vloeistof (vb. 1% bleekwater). Desinfecteer oppervlakten en objecten die vaak aangeraakt worden zoals deurklinken, bureaublad, werktafel enz.
  • Deel geen objecten zoals drinkbekers, bestek, tandenborstel, beddengoed enz.
  • Vermijd contact met dieren en hun uitwerpselen. Bezoek geen markten waar levende of dode dieren verhandeld worden.  

WAT TE DOEN ALS U HOEST EN ZICH ZIEK EN ‘GRIEPERIG’ VOELT ?

Meet uw koorts wanneer u zich niet goed voelt.

Als u ziek bent, of als u denkt mogelijk in contact te zijn gekomen met het virus, neemt u telefonisch contact op met uw huisarts (uw eigen behandelende arts) en blijft u thuis. Vraag uw huisarts om advies of om een huisbezoek.

Ga niet naar de wachtzaal van de huisartsenpraktijk en zeker niet naar de urgentiedienst van het ziekenhuis. Zo vermijdt u daar andere aanwezige patiënten te besmetten.

Uw huisarts zal indien nodig een virustest uitvoeren, geheel volgens de voorschriften van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vermijd in de tussentijd contact met anderen, tot een diagnose is gesteld.

Nies of hoest in een papieren zakdoekje (eenmalig gebruik – weggooien in een afsluitbare vuilbak) of in de binnenkant van je elleboog.

Als u hoest en zich ziek en ‘grieperig’ voelt, of als u denkt mogelijk in contact te zijn gekomen met het virus, wordt u aangeraden NIET de Regionale Medische Centra en de Infirmeries van de Medische Component, noch het Militair Hospitaal Koningin Astrid, noch de cellen AMT van de dienst Arbeidsgeneeskunde van Defensie te consulteren. Deze instanties voeren trouwens zelf GEEN screeningstests uit maar verwijzen voor screening op Coronavirus door naar de civiele curatieve sector.

Zolang u NIET ziek bent, of geen enkel griepsymptoom vertoont, kunt u normaal blijven werken.

Mocht uiteindelijk met zekerheid blijken dat u besmet bent met het Coronavirus, dan vragen we u om via de lokale Cel AMT, de arbeidsarts die voor het gezondheidstoezicht van uw eenheid verantwoordelijk is, telefonisch op de hoogte te brengen.