Novel Coronavirus

Het Coronavirus behoort tot de familie van de virussen die ook de seizoensgriep, SARS (ernstig acuut ademhalingssyndroom) En Mers (Middle East respiratory syndrome) veroorzaakt. Voorlopig ligt de ernst tussen seizoensgriep en ernstigere ziektes SARS/MERS.

Eén van de personen die zondagavond in MHKA in quarantaine werden geplaatst, blijkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. De besmette persoon verkeert in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen. De patiënt is gisteravond overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentiecentra voor het coronavirus.

Bij de andere personen werd het virus niet teruggevonden. Zij blijven wel nog in quarantaine. Gezien alle genomen voorzorgsmaatregelen, is er geen reden tot ongerustheid bij personeel of bezoekers.

Wij herinneren u graag aan de algemene preventiemaatregelen hieronder.

De basisprincipes om het algemene risico op overdracht van acute luchtweginfecties te verlagen zijn de volgende:

  • Vermijd direct contact met mensen die lijden aan acute luchtweginfecties.
  • Frequent wassen van de handen, met name na direct contact met zieke mensen of hun omgeving.
  • Vermijd onbeschermd contact met vee of wilde dieren.
  • Mensen met symptomen van luchtweginfecties zouden de juiste hoest etiquette moeten hanteren (hou afstand, bedek uw mond bij hoesten/niezen met een wegwerpzakdoek of kledij) en was uw handen.

In geval van zendingen naar China of andere risicogebieden of in geval van contact met zieke personen uit een risicogebied kunt u contact opnemen met de arbeidsarts ,de eenheidsgeneesheer of de curatieve arts hierover consulteren.

https://www.info-coronavirus.be/