Lage Emissie Zone (LEZ) Brussel

Voor de militairen die op zending vertrekken met hun persoonlijk voertuig naar een Kazerne in Brussel, weet dat er een aantal kazernes liggen in de Lage Emissie Zone (LEZ), deze is al van kracht sinds 1 januari 2018. Deze maatregel verbiedt bepaalde voertuigen om rond te rijden in Brussel. De LEZ is alle dagen van de week van toepassing, 24 uur per dag, in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. zie de website https://www.brussel.be/lez

Op de website https://lez.brussels/mytax/nl/automatic-simulation kan je controleren of uw voertuig in de lage-emissiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden. Hiervoor heb je wel de datum van eerste inschrijving nodig.

De militairen die met een voertuig met een buitenlandse nummerplaat rijden, moeten vooraleer ze het Brussels grondgebied binnenkomen hun voertuig registreren: 

  • Deze registratie is kosteloos. 
  • De registratie moet plaatsvinden via de officiële website https://lez.brussels/mytax/nl/registration (te vermelden informatie: soort van voertuig, kenteken, Datum eerste en laatste inschrijving, Euronorm en brandstof + bijvoegen kopie inschrijvingsbewijs). 
  • Elk niet-geregistreerd voertuig kan een boete van 150 euro krijgen.
  • Momenteel is de registratie van een voertuig voor toegang tot de stad Antwerpen niet geldig in Brussel. Er is dus een afzonderlijke registratie nodig.

Hieronder vindt u de kaart van 3 Brusselse kwartieren waarbij de lage Emissie zone telkens in het paars ingekleurd werd ingekleurd.

Kwartier MHKA (NOH)

Kwartier KKE (Evere)

Kwartier KMS (Brussel)