Memorandum - ACV Openbare Diensten

 Memorandum-ACV-Openbare-Diensten

De verkiezingen van mei 2019 komen eraan. Met z'n allen mogen we weer de kaarten door elkaar schudden. ACV Openbare Sector schuift daarom alvast enkele prioriteiten naar voren in een memorandum en geeft ook een overzicht van de visie van de politieke partijen op die thema's.

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de afgelopen regeerperiode bijzonder moeilijk was voor de openbare sector. Na een golf zware besparingen in de overheidssector, personeelsverminderingen, een verplichte indexsprong en ingrepen in de pensioenen, staan we nog steeds voor een begrotingstekort van 8 miljard euro. De onderhandelingsruimte die de regering ons gaf, was vaak minimaal, soms zelfs onbestaande. Collectieve ontslagen hebben we gelukkig kunnen afwenden, maar we moesten constant waakzaam zijn.

Besparen op de overheid was een bewuste politieke keuze. En dat gebeurde domweg lineair: min 10% op personeelsuitgaven, min 20% op werkingskosten en min 30% op investeringsuitgaven. Dat moest de budgettaire problemen in ons land oplossen. Maar terroristische aanslagen of toegenomen migratiestromen waren daar niet in voorzien.

Ondertussen is het hopelijk voor iedereen duidelijk: zonder investeringen in de openbare sector komen we er niet!

  • De klimaatuitdagingen en mobiliteitsproblemen vergen - onder andere - een performant openbaar vervoer.
  • De Vlaamse minister van Onderwijs pleit openlijk voor meer investeringen in het onderwijs.
  • De minister van Justitie eist een stapsgewijze begrotingsinjectie van 750 miljoen euro per jaar om het personeelsbestand op peil te brengen en de totaal verouderde infrastructuur onder handen te nemen.
  • Ambtenaren van Financiën geloven zelf niet in de effectiviteit van hun strijd tegen fiscale fraude.
  • Verschillende leidende ambtenaren hekelen openlijk het gebrek aan investeringen in hun diensten. Moet er dan telkens één of andere crisis uitbreken vooraleer politici inzien dat er middelen moeten worden vrijgemaakt?

Maar we zijn hoopvol. Er komt een nieuw momentum aan. Drie verkiezingen op één dag. De kiezer mag de kaarten opnieuw door elkaar schudden. Politici gaan met die kaarten daarna weer aan de slag.

Daarom schuift ACV Openbare Sector enkele prioriteiten naar voren. Prioriteiten waarvan wij hopen dat kiezers ze mee in beschouwing nemen wanneer ze hun stem uitbrengen, én waar verkozen politici nadien rekening mee moeten houden. We hebben die prioriteiten gebundeld in een memorandum.  

BEKIJK ONS MEMORANDUM