Vakbondspremie 2019

De aanvraagformulieren voor het bekomen van de syndicale premie voor het referentiejaar 2018 worden door de militaire overheid per post verstuurd naar elk lid van defensie. Bezorg ons het ingevuld en ondertekend formulier voor 1 juli 2019. Het formulier kan je aan de lokale afgevaardigde overhandigen (zie onze website: http://www.acvdefensie.be/acvleden/index.php/militanten-n ) , of versturen naar:

ACV Openbare Diensten
groep militairen
Walter Van den Broeck
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

Bedragen voor referentiejaar 2018

De premie die je ontvangt is afhankelijk van het lidgeld dat je voor het referentiejaar hebt betaald. Indien je pas lid bent geworden in 2018, zal de premie uitgerekend worden aan de hand van je betaalde bijdragen voor 2018.

Betaald lidgeld   Premie
€ 157,61 100 % € 90,00
€ 118,21 75 % € 67,50
€ 78,81 50 % € 45,00
€ 39,40 25 % € 22,50

Overgang van vakbond tijdens referentiejaar 2017 of 2018?

Wat indien je in 2018 of 2019 lid bent geworden van ACV, en je voordien lid was van een andere vakbond? Dan dien je een bewijs van betaling te vragen aan je vorige vakorganisatie. Bezorg ons dat bewijs samen met je aanvraagformulier.

Geen formulier ontvangen?

De werkgever is verplicht om aan ieder werknemer een formulier te bezorgen. Meld het ons als je geen formulier hebt ontvangen! Welke gegevens hebben we van u nodig om een duplicaat aan te vragen?

  • Lidnummer (bij voorkeur)
  • Naam en Voornaam
  • Geboortedatum
  • refertejaar premie 2018 (of 2017 indien je de premie van vorig jaar nog niet hebt ontvangen)
  • naam werkgever
  • uw rekeningnummer

Wij zorgen dan voor een duplicaat en de betaling.