Staking - Werknemers verdienen respect

Onze veiligheidsdiensten staan vandaag tot uw dienst, net zoals elke dag. Toch steunen ze de nationale staking. Want zoals elke werknemer hebben ook zij hun bezorgdheden.

Militairen, brandweerlui en politiemensen zorgen ook graag voor hun familie. Ook zij moeten rekeningen betalen en zien graag hun kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, met veel kansen tot ontplooiing. En dat kost geld.

Een interprofessioneel akkoord kan hen kansen bieden. Het kan een referentiepunt zijn voor loonsverhogingen binnen de eigen sector. Dat is erg belangrijk, want van de vorige loonnorm konden ze niet meegenieten, omdat het overleg op niets uitdraaide. En ook de loonnorm van daarvoor werd niet verzilverd voor de openbare sector.

Het veiligheidspersoneel vraagt zich ook elke dag af of er nog voldoende mensen beschikbaar zijn. Personeelstekorten zijn nu al een realiteit. De werkdruk blijft torenhoog en het is nog maar de vraag tot welke leeftijd personeel uit de bijzondere korpsen fit kan blijven.

Dus ja, onze veiligheidsdiensten zijn solidair met de stakers omdat ze bezorgd zijn om hun én uw veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ze u ook vandaag van dienst zullen zijn.  

Militairen mogen niet staken maar steunen de actie :

#militairenverdienenrespect