Bijverdienen bij medisch pensioen.

Wie een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ontvangt mag door een arrest van het grondwettelijk hof plots meer drie keer meer bijverdienen. Daarenboven worden de sancties voor wie te veel verdiende ook sterk beperkt. Door het arrest van het grondwettelijk hof van 14/07/2016 gelden voortaan hogere cumulatiegrenzen voor alle gepensioneerden wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ze gelden retroactief vanaf 01/01/2013. Voor wie jonger is dan 65 liggen de grenzen ongeveer drie keer hoger dan de oude grenzen. In 2016 gelden de volgende hogere jaargrenzen:

Cumulgrenzen medisch pensioen 

Tot en met 31 december 2017 kunnen pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid, bij overschrijding van de cumulatiegrenzen, daarenboven maar met maximum 10 % of 20 % verminderd worden. Naargelang het pensioen lager of hoger is dan 3/4e van de wedde. De dienst betaling ambtenarenpensioenen werd de opdracht gegeven om het arrest met terugwerkende kracht uit te voeren tot 1 januari 2013. Een individuele aanvraag is niet nodig. Let wel: de versoepeling geldt niet voor het minimumpensioen. Voor de uitbetaling van dat supplement blijven de veel strenger cumulatiegrenzen gelden. De uitbetaling van het supplement gewaarborgd minimum wordt geschorst wanneer iemand een beroepsinkomsten heeft van meer dan € 977,25 euro per jaar.