Opinie Sammy Mahdi - Recht van Antwoord

ACV Defensie is verbolgen over de manier waarop Sammy Mahdi over militairen spreekt in het opiniestuk van 23 maart 2017.

Link naar het omstreden opiniestuk

ACV Defensie eist bij de krant "De Morgen" een recht van antwoord op! 


Recht van Antwoord: 

Beste Sammy,

Met uw column in DeMorgen van 23 maart jl, wou u een punt maken.
Of uw missie is geslaagd, kan je uiteraard alleen maar zelf beoordelen. Wat in ieder geval zeker is, is dat je de militairen recht in hun ziel hebt geraakt. We reageren liever niet op deze manier. We houden meer van het gesprek en de dialoog, normen en waarden weet je wel. Maar in deze laat je ons geen keus: je woorden snijden te diep.

We vroegen ons dan ook af of je wel goed beseft dat je over mensen praat. Mensen met partners, kinderen, familie en vrienden die ze al te graag in hun midden hebben. Als dat al kan, want nu staan ze voor u en ons dag en nacht op straat.

Mensen die de normen en waarden van onze maatschappij net diep in zich dragen en daardoor die bijkomende opdracht op een schitterende manier uitvoeren. Een bijkomende opdracht die de militairen er in een drooggezet defensie zeer loyaal bij nemen, omdat uw regering dit besliste.

Ze doen dit uiterst efficiënt en professioneel, ondanks al de onzekerheden die boven hun hoofd hangen, van hervorming over pensioenen tot het risico op eigen leven.

Mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten en waarop uw regering kan rekenen. We kunnen maar hopen dat ze indien zij het nodig hebben evenzeer op uw regering kunnen rekenen.

U zal ons allicht met het belerend vingertje wijzen: u leest naast de boodschap. Maar dan vergist u zich mogelijks. We lopen immers evenmin warm van die inzet. En we zijn het eens met het feit dat dit om een bredere aanpak moet gaan dan militairen inzetten, zoals onder meer investeren in politie, maar ook een meer integrale aanpak.

We denken alleen dat u dat punt ook had kunnen maken zonder onze militairen te schofferen. We menen zelfs dat uw eigenlijke boodschap verloren gaat. 

 


Reactie van Sammy Mahdi:

Beste Walter en Ilse,

Mijn excuses dat ik nu pas antwoord. Ik wens jullie eerst en vooral te bedanken voor de respectvolle reactie. Zeker naar aanleiding van een column waarin ik uw collega militairen geschoffeerd heb. Eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat mijn column dit teweeg zou brengen. Mijn columns zijn wel vaker vervat met scherpe humor en de patattenschiller was oprecht bedoeld als een vette knipoog. In de verste verte niet als een manier om militairen goedkoop te bekritiseren.

Toch begrijp ik volledig dat dit wel zo overgekomen is. In mijn pleidooi om militairen niet structureel in te schakelen voor controletaken van de politie, heb ik me gericht tot de militair (die bergen werk verzet, met onmogelijke uren en zonder te klagen) in plaats van tot de politici (aan wie mijn boodschap eigenlijk bedoeld was). Het toeval wil trouwens dat ik een werkgroep defensie aan het uitwerken ben met JONGCD&V waarin ik pleit voor investeringen, modernisering van het leger en het naleven van onze NAVO-verplichtingen. Maar goed, dat de boodschap "verlaat mijn straat" hard aankomt, kan ik alleen maar begrijpen. Het was onverstandig en allesbehalve respectvol.

Ik heb op De Afspraak daarom meteen mijn verontschuldigingen aangeboden. Niet onder druk van de partij (wisten niet eens dat ik daar zou zitten) en ook niet onder druk van sociale media (gelooft u me vrij, columns schrijven met een kleurtje, dan krijg je altijd wel een portie bagger). De verontschuldigingen waren en zijn nog steeds oprecht. Het laatste wat ik wil doen, is mensen die een eervolle taak in de samenleving vervullen schofferen.

Nogmaals, hartelijk bedankt voor de reactie.

Met respectvolle groet,

Sammy Mahdi