OVG - Verlof en dienstontheffingen 2016

Het verlofkrediet van 2016 kan opgenomen worden tot 30 april 2017. De Korpscommandanten moeten erop toezien dat een maximum aantal vakantieverlofdagen opgenomen kan worden voor 30 april 2017. Zowel de toegestane als de geweigerde verlofaanvragen moeten geregistreerd worden in HRM@Defence.

Het vakantieverlof van 2016 dat niet kon worden opgenomen voor 30 april 2017 wordt van ambtswege omgezet in dienstontheffingen wegens operaties en is opneembaar, zonder vervaldatum, gedurende de ganse loopbaan van de militair.

Voor de officieren wordt de omzetting beperkt tot het restant van de werkdagen dat niet kon worden opgenomen tegenover het quotum van 30 werkdagen. De korpscommandant mag naargelang de situatie één of meerdere bijkomende dagen dienstontheffing wegens operaties toekennen.

Op dezelfde manier worden:

  • de feestdagen van Defensie die op een werkdag vallen,
  • de dagen compensatieverlof,
  • de dienstontheffingen die de minister heeft toegestaan,

omgezet.

Daarenboven ontvangt elke militair die deelneemt aan de operatie Vigilant Guardian “OVG” per 30 kalenderdagen (gecumuleerd – onderbroken of niet onderbroken) één dag dienstontheffing wegens operaties dat eveneens zonder vervaldatum opneembaar is gedurende de ganse loopbaan van de militair.

Zie de nota van DGHR van 16 februari 2017