Schoonmaakcontracten

Op het laatste Hoger Overleg Comité (HOC) uitte de Defensie Staf hun bezorgdheid over de kwaliteit die de poetsfirma’s leveren bij het uitvoeren van hun taken.

De werkdruk op het personeel van deze privé firma’s is enorm, de tijdspanne die deze mensen krijgen om hun taken naar behoren te kunnen doen is veel te weinig. In bepaalde firma’s worden zieke personeelsleden of personeel dat op verlof is soms niet vervangen, waardoor ze hun taken niet correct uitvoeren, maar deze wel aanrekenen aan Defensie.

Daarom is het heel belangrijk dat elke militair weet, wanneer er in zijn lokaal gepoetst moet worden. Eveneens controleer je best de papieren die ophangen in de toiletten en de douches, daarop moet de persoon van deze schoonmaakfirma die het lokaal onderhoud het uur, datum en naam plaatsen wanneer hij/zij dit uitgevoerd heeft. Zo hebben we een controle dat ze er al geweest zijn, daar toiletten en douches regelmatig gebruikt worden kunnen we als militair ook controleren dat dit naar behoren werd gedaan.

Wanneer je constateert dat het werk niet naar behoren werd uitgevoerd, dan wordt er gevraagd om de leidend ambtenaar hiervan op de hoogte te stellen. Enkel door het verzamelen van bewijzen kan Defensie aan deze firma’s aantonen dat ze hun taken niet naar behoren uitvoeren en indien nodig ze ook beboeten. Taken die niet werden uitgevoerd, zullen dan ook niet aan deze firma’s betaald worden.